ວັນພະຫັດ, 29/06/2017

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8,230 8,271
VND  0.3708 0.3782
THB 247.36 249.00
EUR  9,104 9,150
AUD  6,047 6,167
CHF  8,008 8,169
GBP  10,207 10,411
JPY 71.94 73.38
CAD  5,836 5,953
SGD  5,530 5,641
CNY  1,185 1,209

 

ໄລຍະ

ກີບ

(%/ປີ)

ໂດລາ

(%/ປີ)

ບາດ

(%/ປີ)

1 ເດືອນ

3.20

1.50

1.50

2 ເດືອນ

3.20

2.00

1.75

3 ເດືອນ

3.20

3.00

3.00

4 ເດືອນ

4.02

3.30

3.25

5 ເດືອນ

4.02

3.35

3.35

6 ເດືອນ

4.02

3.50

3.50

7 ເດືອນ

5.72

3.60

3.60

8 ເດືອນ

5.72

3.75

3.75

9 ເດືອນ

5.72

3.85

4.00

10 tເດືອນ

5.72

4.00

4.00

11 ເດືອນ

5.72

4.25

4.00

12 ເດືອນ

5.72

4.50

4.00

13 ເດືອນ

6.00

4.75

4.25

15 ເດືອນ

6.40

5.05

4.25

18 ເດືອນ

6.60

5.25

4.25

24 ເດືອນ

6.84

5.50

4.50

25 ເດືອນ

6.84

- -

36 ເດືອນ

6.90

6.00

4.50