Sunday, 31/05/2020

FXStreet treats your personal information as confidential and does not disclose it to any third parties other than the company selected. Your privacy is our greatest concern. FXStreet treats your personal information as confidential and does not disclose it to any third parties other than the company selected. Your privacy is our greatest concern

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ - ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ມູນຄ່າ 7,000 ໂດລາສະຫະລັດ

ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2019 ເນື່ອງໃນໂອາດໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2019-2020, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ (LaoVietBank) ໄດ້​ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງ​ຮຽນ​ສາ​ມັນ​ສຶກ​ສາ​ ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລາວ​-ຫວຽດ ແຂວງ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ມູນຄ່າ 7,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊື້ພາຫະນະຮັບສົ່ງນັກຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການສິດສອນຈໍານວນໜຶ່ງ ແນ່ໃສ່ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການສິດສອນຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ຕາງ​ໜ້າ LaoVietBank ມອບ​ໂດຍ ທ່ານ ຟາມ ວັນ ຮາ - ຫົວ​ໜ້າ​ສາ​ຂາ​ LaoVietBank ແຂວງສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ມອບຈໍານວນເງິນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຕາງ​ໜ້າ​ຮັບ​ໂດຍ ທ່ານ ເລືອງ​ໄຊ ບຸນ​ໂຊກວັນ ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຫວຽດ​ນາມ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ

ໂຮງ​ຮຽນ​ສາ​ມັນ​ສຶກ​ສາ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລາວ​-ຫວຽດ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍສະ​ມາ​ຄົມ​ຫວຽດ​ນາມ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ. ປັດຈຸບັນໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນທັງໝົດ 668 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນລູກຫຼານຄົນຫວຽດນາມທີ່ອາໄສຢູ່ລາວ ແລະ ລູກຫຼານຄົນລາວທີ່ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຢູ່ໃນເດືອນກັນຍາ2019, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ແຂວງສະວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ລວມມູນຄ່າ 42 ລ້ານກີບ. ໃນນັ້ນ, ໄດ້ມອບຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນຕ່າງ ລວມມູນຄ່າ 32 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ທີ່ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້