ວັນພຸດ, 21/08/2019

.

ຄົ້ນຫາຊັບສິນ
ຊັບສິນປະມູນ ຕອ້ງການຂາຍດິນ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ:

3,141,640 USD

ເງິນມັດຈຳ:

314,165 USD
ຄວາມຄິດເຫັນ / ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້ຄຸນສົມບັດນີ້

ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ກາດ​.
  • ບໍ່​ມີ​ປາຍ​ HTML ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​.
  • ທີ່​ເວັບ​ໄຊ​ທ​ແລະ​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມ​ລປ່ຽນ​ໃຫ້​ເປັນ​ຂໍ້​ຕໍ່​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​.
  • ບັນ​ດາ​ແຖວ​ແລະ​ບັນ​ດາ​ວັກ​ແຍກ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ.