ວັນສຸກ, 18/09/2020

.

ຄົ້ນຫາຊັບສິນ

ຊັບສິນບ້ານເຮືອນແລະທີ່ດິນ

ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃບຕາດິນເລກທີ 0167, ເນື້ອທີດິນ 3,793 ຕາແມັດ
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ : 1,303,000 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ດົງຄວາຍ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃບຕາດິນເລກທີ 0779, ເນື້ອທີດິນ 5,916 ຕາແມັດ
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ : 87,782 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຊຽງຢືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ດິນຕິດກັບທະນາຄານການຄ້າມະຫາຊົນສຳນັກງານໃຫຍ່) ໃບຕາດິນເລກທີ 0240,ເນື້ອທີດິນ 1,619 ຕາແມັດ
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ : 10,047,500 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໜອງບົວທອງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ດິນຕິດທາງ13ໃຕ້ມີສອງຕອນຕິດກັນ) ໃບຕາດິນເລກທີ 422 ແລະ 423, ເນຶ້ອທີດິນ 261,804 ຕາແມັດ
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ : 3,141,640 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນສົມບູນ, ເມືອງ ສີໂຄດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃບຕາດິເລກທີ 0505, ເນື້ອທີດິນ 24,502 ຕາແມັດ
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ : 808,556 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໜອງໄຮ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດິນປຸກສ້າງຕິດທາງໃຫຍ່ທາງT5, ໃບຕາເລກທີ 1338, ເນື້ອທີດິນ 3,211 ຕາແມັດ
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ : 1,502,500 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢຼ່ບ້ານ ວຽງຄຳ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃບຕາດິນເລກທີ 1254 ເນື້ອທີດິນ 1,109 ແມັດກາເລ້
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ : 41,587 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໜອງປິງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃບຕາດິເລກທີ 917 ເນື້ອທີ 11,616 ແມັດກາເລ້
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ : 1,916,640 USD
ຊັບສິນປະມູນ ປະກາດຂາຍດິນ (30/05/2016)
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາໄຫ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃບຕາດິນເລກທີ 587, ເນື້ອທີດິນ 47,177 ແມັດກາເລ້
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ : 3,213,723 USD