ວັນອັງຄານ, 02/06/2020

.

ຂ່າວດີ ຂ່າວດີ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຊາດ 02 ທັນວາ ຄົບຮອບ 42 ປີ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ໄດ້ມີໂປຮໂມຊັນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້ານັ້ນກໍ່ຄື

ຂ່າວດີ ຂ່າວດີ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຊາດ 02 ທັນວາ ຄົບຮອບ 42 ປີ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ໄດ້ມີໂປຮໂມຊັນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້ານັ້ນກໍ່ຄື:

  1. ເນື້ອໃນລາຍການ: ສົມມະນາບຸນຄຸນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ບໍລິການຊຳລະໃບບິນຄ່ານໍ້າເຂດນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນຜ່ານລະບົບ  LaoVietBank Digital Banking (ຜ່ານຊ່ອງທາງ Internet Banking, Mobile Banking).
  2. ໄລຍະເວລາຜັນຂະຫຍາຍ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/12/2017 ຫາວັນທີ 29/12/2017
  3. ເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້: ບັນດາລູກຄ້າບຸກຄົນ, ຄອບຄົວທີ່ນຳໃຊ້ນໍ້າປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສ ທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການຊຳລະໃບບິນຄ່ານໍ້າຜ່ານ ລະບົບ Digital Banking (ຜ່ານຊ່ອງທາງ Internet Banking, Mobile Banking).
  4. ຮູບແບບການສົມມະນາບຸນຄຸນ: ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 5%/ຈໍານວນເງິນຊຳລະໃນເວລາຜັນຂະຫຍາຍສົມມະນາບຸນຄຸນ.
  5. ວິທີການຊຳລະນ້ຳປະປາໃນ MOBILE BANKING