ວັນອາທິດ, 20/10/2019

.

ແຈ້ງການປິດໃຫ້ບໍລິການ ເນື່ອງໃນວັນກໍາມະກອນສາກົນ