ວັນສຸກ, 18/09/2020

.

ບັນຊີລາຍການການບໍລິການການຈ່າຍເງິນບັດເອທີເອັມ

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/11/2015 ເປັນຕົ້ນໄປ,  ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ (LaoVietBank) ໄດ້ເປິດບໍລິການຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ໂດຍການນໍາໃຊ້ບັດ ATM ຂອງ LaoVietBank ເພື່ອຊໍາລະຄ່າໂທລະສັບລາຍແບບເດືອນ, ຄ່າໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ, ຄ່າອິນເຕີເນັດ PSTN, FTTH, Leased Line ແລະ ຕື່ມເງິນໂທລະສັບມືຖື (Topup) ໃນເຄືອຄ່າຍ Unitel ໂດຍຜ່ານລະບົບຕູ້ ATM ຂອງ LaoVietBank ໃນທົ່ວປະເທດ. ພິເສດ, ຖ້າທ່ານ ນໍາໃຊ້ບັດ ATM ຂອງLaoVietBank ເພື່ອຕື່ມເງິນໂທລະສັບມືຖື ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 05% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕື່ມ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດເປິດນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ແຕ່ວັນທີ 01/11/2015 ເຖິງວັນທີ 31/01/2016 LaoVietBank ໄດ້ຈັດໂປໂມຊັ່ນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ດັ່ງກ່າວຄື “ຊໍາລະສະບາຍ - ຮັບຂອງລາງວັນທັນທີ”.

ສໍາລັບລູກຄ້າທ່ານໃດ ທີ່ເຮັດທຸລະກຳຊຳລະໃບບິນ ແລະ ຕື່ມເງິນໂທລະສັບມືຖື (Topup) ຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງLaoVietBank ທີ່ມີມູນຄ່າຫລາຍກ່ວາໝູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໂປໂມຊັ່ນຈະໄດ້ຮັບຂອງລາງວັນ ເປັນເງິນສົດລວມມີ: ລາງວັນທີ 1 ມູນຄ່າ 3 ລ້ານກີບ, ລາງວັນທີ 2 ມີ 02 ລາງວັນ, ລາງວັນລະ 2 ລ້ານກີບ ແລະ ລາງວັນທີ 3 ມີ 03 ລາງວັນ, ລາງວັນລະ 01 ລ້ານກີບ.

ນອກຈາກນີ້, ສຳລັບລູກຄ້າທ່ານໃດ ທີ່ເຮັດທຸລະກຳຊຳລະໃບບິນ ແລະ ຕື່ມເງິນໂທລະສັບມືຖື (Topup) ຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງ LaoVietBank ເລີ່ມແຕ່ມູນຄ່າ 50.000 ກີບຂື້ນໃປຈະໄດ້ຮັບ 01 ເລກລະຫັດລຸ້ນໂຊກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມລາຍການໝູນເລກລາງວັນລຸ້ນໂຊກ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນເດືອນລະຄັ້ງ ຕາມໄລຍະເວລາ ໂປໂມຊັ່ນ ເຊິ່ງມີຂອງລາງວັນໃນແຕ່ລະເດືອນດັ່ງລູ່ມນີ້

·                     ລາງວັນເງິນສົດ 03 ລາງວັນ, ແຕ່ລະລາງວັນມູນຄ່າ 500.000 ກີບ

·                     ລາງວັນເປັນຂອງຂວັນ 20 ລາງວັນ, ແຕ່ລະລາງວັນແມ່ນຄັນຮົ່ມຂອງ LaoVietBank.

ເວລາມີການເຮັດທຸລະກຳຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງ LaoVietBank  ທ່ານຄວນເກັບຮັກສາໃບບິນທີ່ທ່ານໄດ້ຊຳລະແລ້ວນັ້ນໄວ້ເພື່ອເປັນໃບຢັ້ງຢືນສົມທຽບ ແລະ ແລກປ່ຽນເອົາຂອງລາງວັນ ກັບ LaoVietBank ເມື່ອຖືກລາງວັນ.

LaoVietBank ຈະເປັນຜູ້ຕິດຕໍ່ຫາລູກຄ້າໂດຍກົງ ເພື່ອດຳເນີນການມອບລາງວັນ.