ວັນພະຫັດ, 28/05/2020

.

ລາຍການສົມມະນາບຸນຄຸນສຳລັບລູກຄ້າລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ Smart Banking ແລະ QR Pay

ລາຍການສົມມະນາບຸນຄຸນສຳລັບລູກຄ້າລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ Smart Banking ແລະ QR Pay

 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍລາຍການສົມມະນາບຸນຄຸນສຳລັບລູກຄ້າຂອງທະນາຄານລາວຫວຽດ, ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ລາຍການສົມມະນາບຸນຄຸນສຳລັບລູກຄ້າລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ LaoVietBank Smart Banking: ລູກຄ້າ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຈຳນວນ 10,000 LAK/ລູກຄ້າ.

ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບ:

  • ລູກຄ້າລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ Digital Banking ໃໝ່.
  • ເຂົ້າ Active ແລະ ເຂົ້າປະຕິບັດທຸລະກຳຄັງທຳອິດ 01 ທຸລະກຳ (ທຸລະກຳໂອນເງິນ, ຊໍາລະໃບບິນໂທລະສັບ, ເຕີ່ມມູນຄ່າໂທ...).

ຮູບແບບການມອບ: ຈົດມີເຂົ້າບັນຊີຂອງລູກຄ້າຫຼັງຈາກທີ່ລູກຄ້າປະຕິບັດຄົບເງື່ອນໄຂ.

ເວລາຜັນຂະຫຍາຍ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06/02/2018 ຫາວັນທີ 06/03/2018

  1. ລາຍການສົມມະນາບຸນຄຸນສຳລັບຮ້ານຄ້າລົງທະບຽນຍອມຮັບການຊໍາລະດ້ວຍ QR Pay

ເນື້ອໃນງາຍການ: ສົມມະນາບຸນຄຸນສຳລັບຮ້ານຄ້າລົງທະບຽນຍອມຮັບການຊໍາລະດ້ວຍ QR Pay: ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຈອກ LaoVietBank 01 ຊຸດ (ລວມມີຈອກ 06 ໜ່ວຍ).

ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບ:

  • ລູກຄ້າລົງທະບຽນຍອມຮັບການຊໍາລະດ້ວຍ QR Pay.
  • ມີທຸລະກຳຜ່ານບັນຊີໜ້ອຍສຸດ 05 ທຸລະກຳ.
  • ຕິດຕັ້ງ QR ຢູ່ຮ້ານຄ້າ.

ຮູບແບບການມອບ: ມອບຫຼັງຈາກທີ່ລູກຄ້າປະຕິບັດຄົບເງື່ຶອນໄຂ.

ເວລາຜັນຂະຫຍາຍ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06/02/2018 ຫາວັນທີ 06/03/2018

 

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີ້ມໂທ: 1440 ຕໍ່ 800, 020 52220222

ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​

ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​.

ໂພ​ສ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​ໃໝ່​

ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ກາດ​.
  • ບໍ່​ມີ​ປາຍ​ HTML ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​.
  • ທີ່​ເວັບ​ໄຊ​ທ​ແລະ​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມ​ລປ່ຽນ​ໃຫ້​ເປັນ​ຂໍ້​ຕໍ່​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​.
  • ບັນ​ດາ​ແຖວ​ແລະ​ບັນ​ດາ​ວັກ​ແຍກ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ.