ວັນພຸດ, 21/10/2020

.

ໂປຣໂມຊັນ LAOVIETBANK ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2020

1. ຂອບເຂດຜັນຂະຫຍາຍລາຍການທົ່ວລະບົບ LaoVietBank

2. ໄລຍະເວລາຜັນຂະຫຍາຍແຕ່ວັນທີ 01/02-30/04/2020

3. ເນື້ອໃນລາຍລະອຽດລາຍການໂປຣໂມຊັນ:

ຊື່ລາຍການ

ເປົ້າໝາຍລູກຄ້າ

ຜະລິຕະພັນໂປຣ ໂມຊັນ

ບຸລິມະສິດ

ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2020 ຮັບບັດຟຣີກັບ LaoVietBank

ລູກຄ້າບຸກຄົນໃໝ່ ແລະ ເກົ້່ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບັດເອທີເອັມຢູ່ LaoVietBank

 

ບັນດາຜະລິດຕະ ພັນ, ບໍລິການບັດ LaoVietBank

1. ອອກບັດເອທີເອັມທຸປະເພດຟຣີ (ລວມທັງ ອອກບັດດ່ວນ ແລະ ບັດທຳມະດາ).

2. ມອບເງິນ 10,000 ກີບໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນບັດເງິນ (ປະຈຸບັນຍັງມີ 486 ບັດ) (*)

(*) ເງື່ອນໄຂຮັບເງິນສຳລັບລູກຄ້າລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບັດເງິນ:

  • ແມ່ນລູກຄ້າບຸກຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບັດເງິນ
  • ເມື່ອລົງທະບຽນອອກບັດໃໝ່ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ມອບເງິນເຂົ້າບັນຊີຕໍ່າສຸດ 50,000 ກີບ
  • ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບບັດ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຜັນຂະຫຍາຍລາຍການ.
  • ບໍ່ມອບເງິນສຳລັບກໍລະນີລູກຄ້າລົງທະບຽນປ່ຽນບັດໃໝ່ (ກໍລະນີເຮັດບັດເສຍ, ເປ່ເພ,...)

ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍການໂປຣໂມຊັ່ນຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພະແນກບັດເບີໂທ Hotline 24/07: 02052979797