ວັນຈັນ, 12/04/2021

.

ໂປໂມຊັ້ນອອກບັດ ATM ຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ 2021 ກັບ LaoVietBank.

ຢ່າພາດ ໂປໂມຊັ້ນອອກບັດ ATM ຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ 2021 ກັບ LaoVietBank.

- ອອກບັດ ATM ຟຮີທຸກປະເພດ.

- ພິເສດ ຮັບທັນທີ 20,000 ກີບເມື່ອລົງທະບຽນບັດ Platinum.

- ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 01/02/2021 - 30/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫມາຍເຫດ: ສະເພາະລູກຄ້າ 500 ຄົນທຳອິດທີ່ເປີດບັດ ATM Platinum ຈະໄດ້ຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 20,000 ກີບ.