ວັນພຸດ, 24/01/2001

.

Khuyến mãi QR-pay

ລາຍການສົມມະນາບຸນຄຸນລູກຄ້າເນື່ອງໃນໂອກາດຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2561

ເນື່ອງໃນໂອກາດຕ້ອນຮັບບຸນປິໃໝ່ລາວ ພສ 2561, LaoVietBank ໄດ້ຈັດລາຍການສົມມະນາຄຸນແກ່ລູກຄ້າ, ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ລາຍການ: “ສະບາຍດີປີໃໝ່ລາວ ພສ 2561”
 2. ໄລຍະເວລາຜັນຂະຫຍາຍ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/04/2018 ຫາວັນທີ 30/04/2018
 3. ເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້:

ບັນດາລູກຄ້າບຸກຄົນທີ່ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ໃໝ່ ແລະ ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ບໍລິການ LaoVietBank Digital Banking (Mobile SmartBanking, Internet Banking).

 1. ຮູບແບບການສົມມະນາຄຸນ: ລາຍການສົມມະນາຄຸນໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍລູກຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເປົ້າໝາຍລູກຄ້າ

ບູລີມະສິດ

ໝາຍເຫດ

ລູກຄ້າທີ່ທະບຽນນຳໃຊ້ໃໝ່ Digital Banking

ມອບເງິນ 10.000 ກີບ ໃນເວ ລາທີ່ລູກຄ້າລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດທຸລະກຳຄັ້ງທຳອິດ

 

 • ລູກຄ້າທີ່ທະບຽນນຳໃຊ້ໃໝ່
 • ລູກຄ້າທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ບໍລິການ Digital Banking
 • ຊໍາລະໃບບິນຄ່ານໍ້າປະປາ: ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5%
 • ຊໍາລະໃບບິນຜ່ານ QR Pay: ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5% (ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ການຊໍາ ລະໃບບິນໃຫ້ແກ່ຮ້ານອາຫານ, ກິນດື່ມ)
 • ເຕີ່ມມູນຄ່າໂທລະສັບ: ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5%/ຈໍານວນເງິນເຕີ່ມ
 • ສົມມະນາຄຸນສໍາລັບໃບບິນນໍ້າປະປາປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສ.
 • ຈໍານວນເງິນສົມມະນາຄຸນຊໍາລະດ້ວຍ QR: ສູງສຸດ 20.000LAK/ລາຍການ