ວັນສຸກ, 18/09/2020

.

Promotion using Digital Banking on the occasion of the 20th anniversary LaoVietBank

ໂປໂມຊັນຄັ້ງຍິງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ LaoVietBank Digital Banking ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງ LaoVietBank ຄົບຮອບ 20 ປີ

 

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງ LaoVietBank ຄົບຮອບ 20 ປີ, LaoVietBank ໄດ້ຈັດລາຍການສົມມະນາຄຸນແກ່ລູກຄ້າ, ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ລາຍການ: ສະບາຍດີປີໃໝ່ 2019
  2. ລາຍການສົມມະຄຸນສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ LaoVietBank Digital Banking

ເປົ້າໝາຍລູກຄ້າ

ບູລີມະສິດ

ໝາຍເຫດ

ລູກຄ້າທີ່ທະບຽນນຳໃຊ້ ໃໝ່ Digital Banking

ມອບເງິນ 10.000 ກີບ ໃນເວ ລາທີ່ລູກຄ້າລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດທຸລະກຳຄັ້ງທຳອິດ

ເວລາຜັນຂະຫຍາຍ15/02/2019 ຮອດວັນທີ 15/04/2019

  • ລູກຄ້າທີ່ທະບຽນນຳໃຊ້ໃໝ່
  • ລູກຄ້າທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ບໍລິການ Digital Banking

ຊໍາລະໃບບິນຄ່ານໍ້າປະປາ: ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5%

  • ເວລາຜັນຂະຫຍາຍ15/02/2019 ຮອດ ວັນທີ 15/04/2019
  • ສົມມະນາຄຸນສໍາລັບໃບບິນນໍ້າປະປາປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 15/02/2019 ຮອດວັນທີ 10/06/2019 ລູກຄ້າທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທຸ ລະກໍາ 10 ຄັ້ງຂຶ້ນໄປ ຈະມີສິດເຂົ້າຮ່ວມລາຍ ການຈັບສະຫຼາກລຸ້ນຮັບຄໍາມູນຄ່າ 1 ບາດ ແລະ ບັນດາຂອງລາງວັນອີກຫຼາຍຢ່າງ.

  • ເວລາຜັນຂະຫຍາຍ15/02/2019 ຮອດ ວັນທີ 10/06/2019
  • ພະນັກງານ ບໍ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ