ວັນສຸກ, 18/09/2020

.

Promotions for stores accept payment by LaoVietBank QR Code

ລາຍການສົມມະຄຸນສໍາລັບຮ້ານຄ້າທີ່ມີ LaoVietBank QR Code

 

 

 

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງ LaoVietBank ຄົບຮອບ 20 ປີ, LaoVietBank ໄດ້ຈັດລາຍການສົມມະນາຄຸນແກ່ຮ້ານຄ້າທີ່ລົງທະບຽນຮັບການຊໍາລະຜ່ານ LaoVietBank QR Code, ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ຮ້ານຄ້າໄດ້ຮັບ:

- ຮັບທັນທີ 1,000 ກີບ ສໍາລັບໃບບີນຊໍາລະຜ່ານ QR Pay ທີ່ມີລາຄາເລີ່ມແຕ່ 20,000 – 50,000 ກີບ.

- ຮັບທັນທີ 2,000 ກີບ ສໍາລັບໃບບິນຊໍາລະຜ່ານ QR Pay ທີ່ມີລາຄາເລີ່ມແຕ່ 50,001 ກີບ ຂື້ນໄປ.

  • ເວລາຜັນຂະຫຍາຍ 15/02/2019 ຮອດວັນທີ 15/04/2019