Thứ tư, 27/05/2020

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ XE Mercedes Benz S550

Ngân hàng Liên doanh Lào Việt mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá xe Mercedes Benz S550 của Ngân hàng, thông tin cụ thể như sau:
1. Đơn vị bán tài sản thanh lý: Ngân hàng liên doanh Lào Việt.
- Số điện thoại: 021-251418/Fax:021-212197.
2. Tên tài sản thanh lý: xe Mercedes Benz S550.
- Số lượng: 01 chiếc;
- Tình trạng xe: tốt và sử dụng được bình thường ;
- Thời điểm mua xe: tháng 08 năm 2013.
- Số Km đã đi: 38,000 Km.
- Giá trị lúc mua xe là 1,4 tỷ LAK (tương đương với 180,000 USD).
3. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín và lựa chọn giá cao nhất.
4. Giá khởi điểm: 35,000 USD (Ba mươi lăm nghìn Đô la Mỹ).
5. Đối tượng được tham gia đấu giá: 
Các cá nhân, đơn vị, tổ chức có nhu cầu.
6. Cách thức thực hiện:
- Cá nhân, đơn vị, tổ chức nào có nhu cầu mua tài sản đề nghị gửi phiếu kín đấu giá (lưu ý phong bì phải được niêm phòng) tới Ngân hàng Liên doanh Lào Việt;
- Phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số tiền đấu giá;
7. Thời gian thực hiện:
- Thời gian gửi phiếu kín: từ ngày 26/01/2019 đến ngày 30/01/2019.
 
(Đầu mối liên hệ: Văn phòng Hội sở chính tầng 03 tòa nhà 03 tầng Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, số ĐT: 021 251418 bấm 140 hoặc Mr Sonexay GNAYBOUATHONG – Cán bộ Văn phòng, số ĐT 0205663 6668).
 
        Trân trọng cám ơn!