Thứ sáu, 20/09/2019

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Khuyến mãi phát hành thẻ ATM miễn phí đến hết năm 2019

ເນື່ອງໃນໂອກາດເທດສະການບຸນປະເພນີຕ່າງໆໃນທ້າຍປີ 2019 ນີ້, ແລະ  ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບເທດສະການບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ທາງທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ຫຼື LaoVietBank ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ມີໂປຣໂມຊັ່ນ (Promotion) ພິເສດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ຄືໂປຣໂມຊັ່ນອອກບັດ ATM ໃໝ່ ຫຼື ອອກບັດເພີ່ມຝຣີ(Free) ທົ່ວລະບົບ Lao VietBank. ເຊີ່ງໄລຍະເວລາໃນການຜັນຂະຫຍາຍໂປຣໂມຊັ່ນ (Promotion) ພິເສດນີ້ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 01/09 – 31/12/2019 ເທົ່ານັ້ນ.

1. ຂົງເຂດຜັນຂະຫຍາຍລາຍການ: ທົ່ວລະບົບ LaoVietBank

2. ໄລຍະເວລາໃນການຜັນຂະຫຍາຍລາຍການ: ແຕ່ວັນທີ 01/09 – 31/12/2019

3. ເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຂອງລາຍການໂປຣໂມເຊິນ 

ຊື່ລາຍການ

ເປົ້າໝາຍລູກຄ້າ

ບຸລິມະສິດ

ຜະລິດຕະພັນໂປຣໂມເຊິນ

 

ຕ້ອນຮັບບຸນປະເພນີທ້າຍປີ 2019  

ກຸ່ມທີ 1: ມອບໃຫ້ 2 ກໍລະນີການຂໍອອກບັດດັ່ງນີ້:

1.ລູກຄ້າບຸກຄົນໃໝ່ຍັງບໍ່ເຄີຍເປີດນໍາໃຊ້ບັດ

2. ລູກຄ້າມີບັດແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການອອກບັດເພີ່ມ (ບໍ່ປິດ/ລ໋ອກບັດເກົ່າທີ່ມີຢູ່)

ຟຣີ ການອອກບັດຈົດໜີ້ພາຍໃນທຸກຊະນິດ (ລວມທັງອອກບັດດ່ວນ ແລະ ອອກບັດທໍາມະດາ)

 

 

ມອບຖົງໃສ່ບັດ(ບໍ່ມອບຖົງໃສ່ບັດສໍາລັບການອອກບັດດ່ວນ)

ກຸ່ມທີ 2:

ການສະເໜີອອກບັດຕ່າງຈາກເງື່ອນໄຂກຸ່ມທີ 1 

ນໍາໃຊ້ຄ່າທໍານຽມອອກບັດຕາມກົດລະບຽບໃນປະຈຸບັນ