Wednesday, 21/10/2020

FXStreet treats your personal information as confidential and does not disclose it to any third parties other than the company selected. Your privacy is our greatest concern. FXStreet treats your personal information as confidential and does not disclose it to any third parties other than the company selected. Your privacy is our greatest concern

Lao Viet News

ແຈ້ງການພັກວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 65 ປີ
Day off notice on the 134th International Labour Day
Temporarily close the service for Talasao and Densavan Banking Unit
ແຈ້ງປິດໜ່ວຍບໍລິການລາວໄອເຕັກຊົ່ວຄາວ
How to prevent spreading Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Day off notice on the occasion of International Women's day
Day off notice on the Lunar new year's day 2020
ແຈ້ງການພັກປີໃໝ່ສາກົນປີ 2020 ແລະ ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວທົ່ວລະບົບ
ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ - ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ມູນຄ່າ 7,000 ໂດລາສະຫະລັດ
ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼຶອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ