ວັນອັງຄານ, 16/07/2019

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.661 8.679
VND  0,3773 0,3849
CNY 1.206 1.230
THB 285,74 287,88
EUR 9.712 9.761
AUD 5.875 5.992
CHF 8.260 8.425
GBP 10.509 10.719
JPY 77,70 79,25
CAD 6.250 6.375
SGD 5.934 6.053

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

3.16

2.30

1.00

2 ເດືອນ

3.16

2.50

1.00

3 ເດືອນ

3.16

3.00

1.40

4 ເດືອນ

3.95

3.50

1.40

5 ເດືອນ

3.95

3.60

1.40

6 ເດືອນ

3.95

3.90

2.15

7 ເດືອນ

4.20

4.10

2.15

8 ເດືອນ

4.30

4.25

2.15

9 ເດືອນ

4.77

4.50

2.65

10 ເດືອນ

4.80

4.70

2.65

11 ເດືອນ

4.90

5.00

2.65

12 ເດືອນ

5.59

5.25

3.15

13 ເດືອນ

5.65

5.35

3.15

15 ເດືອນ

5.87

5.50

3.40

18 ເດືອນ

6.15

5.65

3.60

24 ເດືອນ

6.71

6.00

4.15

25 ເດືອນ

6.74

6.10

-

36 ເດືອນ

6.77

6.20

5.00

48 ເດືອນ

6.80

-

-

60 ເດືອນ

6.90

-

-