ວັນພຸດ, 27/03/2019

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.574 8.590
VND  0,3736 0,3810
CNY 1.195 1.219
THB 275,47 277,53
EUR 9.653 9.702
AUD 5.895 6.013
CHF 8.114 8.277
GBP 10.933 11.152
JPY 75,59 77,10
CAD 6.013 6.134
SGD 5.913 6.031

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

3.16

2.30

1.35

2 ເດືອນ

3.16

2.50

1.60

3 ເດືອນ

3.16

3.00

2.85

4 ເດືອນ

3.95

3.50

3.10

5 ເດືອນ

3.95

3.60

3.20

6 ເດືອນ

3.95

3.90

3.85

7 ເດືອນ

5.59

4.10

4.00

8 ເດືອນ

5.59

4.25

4.15

9 ເດືອນ

5.59

4.50

4.35

10 ເດືອນ

5.59

4.70

4.45

11 ເດືອນ

5.59

5.00

4.65

12 ເດືອນ

5.59

5.25

4.85

13 ເດືອນ

6.70

5.35

5.35

15 ເດືອນ

6.70

5.50

5.45

18 ເດືອນ

6.71

5.65

5.55

24 ເດືອນ

6.71

6.00

5.85

25 ເດືອນ

6.76

6.10

-

36 ເດືອນ

6.77

6.20

5.85

48 ເດືອນ

6.83

-

-

60 ເດືອນ

6.90

-

-