ວັນອັງຄານ, 25/06/2019

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.640 8.658
VND  0,3752 0,3827
CNY 1.193 1.217
THB 286,55 288,70
EUR 9.807 9.857
AUD 5.817 5.933
CHF 8.357 8.524
GBP 10.640 10.853
JPY 78,04 79,60
CAD 6.167 6.290
SGD 5.948 6.067

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

3.16

2.30

1.00

2 ເດືອນ

3.16

2.50

1.00

3 ເດືອນ

3.16

3.00

1.40

4 ເດືອນ

3.95

3.50

1.40

5 ເດືອນ

3.95

3.60

1.40

6 ເດືອນ

3.95

3.90

2.15

7 ເດືອນ

4.20

4.10

2.15

8 ເດືອນ

4.30

4.25

2.15

9 ເດືອນ

4.77

4.50

2.65

10 ເດືອນ

4.80

4.70

2.65

11 ເດືອນ

4.90

5.00

2.65

12 ເດືອນ

5.59

5.25

3.15

13 ເດືອນ

5.65

5.35

3.15

15 ເດືອນ

5.87

5.50

3.40

18 ເດືອນ

6.15

5.65

3.60

24 ເດືອນ

6.71

6.00

4.15

25 ເດືອນ

6.74

6.10

-

36 ເດືອນ

6.77

6.20

5.00

48 ເດືອນ

6.80

-

-

60 ເດືອນ

6.90

-

-