ວັນພຸດ, 24/04/2019

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.603 8.619
VND  0,3740 0,3815
CNY 1.214 1.238
THB 275,12 277,18
EUR 9.603 9.652
AUD 5.849 5.966
CHF 7.902 8.060
GBP 10.746 10.961
JPY 74,27 75,76
CAD 6.005 6.125
SGD 5.895 6.013

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

3.16

2.30

1.35

2 ເດືອນ

3.16

2.50

1.60

3 ເດືອນ

3.16

3.00

2.85

4 ເດືອນ

3.95

3.50

3.10

5 ເດືອນ

3.95

3.60

3.20

6 ເດືອນ

3.95

3.90

3.85

7 ເດືອນ

5.59

4.10

4.00

8 ເດືອນ

5.59

4.25

4.15

9 ເດືອນ

5.59

4.50

4.35

10 ເດືອນ

5.59

4.70

4.45

11 ເດືອນ

5.59

5.00

4.65

12 ເດືອນ

5.59

5.25

4.85

13 ເດືອນ

6.70

5.35

5.35

15 ເດືອນ

6.70

5.50

5.45

18 ເດືອນ

6.71

5.65

5.55

24 ເດືອນ

6.71

6.00

5.85

25 ເດືອນ

6.76

6.10

-

36 ເດືອນ

6.77

6.20

5.85

48 ເດືອນ

6.83

-

-

60 ເດືອນ

6.90

-

-