ວັນອັງຄານ, 21/05/2019

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.617 8.635
VND  0,3730 0,3804
CNY 1.230 1.254
THB 276,96 279,03
EUR 9.569 9.618
AUD 5.769 5.884
CHF 7.993 8.153
GBP 10.592 10.804
JPY 75,57 77,08
CAD 6.024 6.144
SGD 5.837 5.954

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

3.16

2.30

1.00

2 ເດືອນ

3.16

2.50

1.00

3 ເດືອນ

3.16

3.00

1.40

4 ເດືອນ

3.95

3.50

1.40

5 ເດືອນ

3.95

3.60

1.40

6 ເດືອນ

3.95

3.90

2.15

7 ເດືອນ

4.20

4.10

2.15

8 ເດືອນ

4.30

4.25

2.15

9 ເດືອນ

4.77

4.50

2.65

10 ເດືອນ

4.80

4.70

2.65

11 ເດືອນ

4.90

5.00

2.65

12 ເດືອນ

5.59

5.25

3.15

13 ເດືອນ

5.65

5.35

3.15

15 ເດືອນ

5.87

5.50

3.40

18 ເດືອນ

6.15

5.65

3.60

24 ເດືອນ

6.71

6.00

4.15

25 ເດືອນ

6.74

6.10

-

36 ເດືອນ

6.77

6.20

5.00

48 ເດືອນ

6.80

-

-

60 ເດືອນ

6.90

-

-