ວັນພຸດ, 21/10/2020

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  9.231 9.251
VND  0,4196 0,4280
CNY 1.362 1.389
THB 317,73 320,11
EUR 10.841 10.896
AUD 6.298 6.424
CHF 9.528 9.718
GBP 11.569 11.801
JPY 86,24 87,96
CAD 6.774 6.909
SGD 6.526 6.657

ໄລຍະ

ກີບ (%/ປີ)

ໂດລາ (%/ປີ)

ບາດ (%/ປີ)

1 ເດືອນ

2.00

1.25

0.90

2 ເດືອນ

2.50

1.50

0.90

3 ເດືອນ

3.16

1.75

1.40

4 ເດືອນ

3.25

1.75

1.40

5 ເດືອນ

3.50

2.00

1.40

6 ເດືອນ

4.00

2.50

2.15

7 ເດືອນ

4.15

2.50

2.15

8 ເດືອນ

4.50

2.75

2.15

9 ເດືອນ

4.77

3.00

2.65

10 ເດືອນ

5.00

3.25

2.65

11 ເດືອນ

5.25

3.25

2.65

12 ເດືອນ

5.60

3.75

3.15

13 ເດືອນ

5.75

3.80

3.15

15 ເດືອນ

6.00

4.25

3.25

18 ເດືອນ

6.15

4.50

3.50

21 ເດືອນ

6.43

4.75 3.65

24 ເດືອນ

6.75

5.25

3.75

25 ເດືອນ

6.75

5.25

4.00

30 ເດືອນ 6.75 5.25 4.25

36 ເດືອນ

6.80

6.00

4.50

42 ເດືອນ 6.80 6.10 4.50

48 ເດືອນ

6.80

6.15

4.75

54 ເດືອນ 6.80 6.15 4.85

60 ເດືອນ

6.80

6.25

5.00