ວັນອັງຄານ, 02/06/2020

.

ຜະລິດຕະພັນ LaoVietBank Digital Banking

LaoVietBank Digital Banking ແມ່ນລະບົບທະນາຄານດີຈີຕໍລອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດປະຕິບັດບັນດາທຸລະກຳຜ່ານຄອມພິວເຕີ, ແທັບແລັດ ແລະ ໂທລະສັບມືຖືມີການເຊື່ອມຕໍ່ internet ຢ່າງວ່ອງໄວ, ສະດວກ ແລະ ປອດໄພທຸກທີ, ທຸກເວລາ (ຜ່ານຊ່ອງທາງ LaoVietBank Internet Banking ແລະ Mobile Smart Banking)

 • :
 • ລູກຄ້າບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີບັນຊີເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ LaoVietBank.
 • :
 • ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າລະບົບປະຕິບັດທຸລະກຳ 24/24 ຊົ່ວໂມງໄດ້ທຸກທີທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ internet.
 • ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ນຳ​ໃຊ້: LAK, THB, USD.
 • ຄຸນລັກສະນະຂອງບໍລິການ:

LaoVietBank Digital Banking ສະ​ໜອງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຄ້າ ຄື​ດັ່ງ​ນີ້:

 • ໂອນ​ເງິນ​ພາຍ​ໃນ​ລະ​ບົບ LaoVietBank.
 • ໂອນເງິນໂອນເງິນໄປຫາບັນດາທະນາຄານຢູ່ລາວ (Interbank Transfer)
 • ກວດ​ສອບ​ຂໍ້​ມູນ: ກວດ​ສອບ​ຂໍ້​ມູນ​ບັນ​ຊີ, ກວດ​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ​ລາຍ​ການ​ທຸ​ລະ​ກຳ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຂອງ​ບັນ​ຊີເງິນຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ, ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຢັດ, ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຈຳ, ເງິນ​ກູ້ ຢູ່ LaoVietBank.
 • ຊຳ​ລະ​ໃບ​ບິນ: -ຊຳລະຄ່ານໍ້າປະປາ, ຊຳ​ລະ​ໃບ​ບິນ​ໂທ​ລະ​ສັບ, internet ເຄືອ​ຂ່າຍ Unitel, ETL ແລະ LTC.
 • ເຕີມ​ເງິນ​ໂທ​ລະ​ສັບ: ເຕີມ​ເງິນ​ໂທ​ລະ​ສັບ Topup ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຄືອ​ຂ່າຍ Unitel, ETL ແລະ LTC.
 • ຂໍ້ມູນອັດຕາແລກປ່ຽນ, ດອກເບ້ຍ, ຊອກຫາທີ່ຕັ້ງສາຂາ, ຈຸດທີ່ຕັ້ງເອທີເອັມ
 • Application ໃນມືຖືອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດຕັ້ງ​ຄ່າ​ສ່ວນ​ຕົວຕາມຄວາມມັກເຊັ່ນ: ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເລືອກ​ຮູບ Avatar (ຮູບ ໂປ​ຣ​ຟາຍ), ຮູບພື້ນ​ຫຼັງ ແລະ ບັນດາເມນູນໍາໃຊ້.

(LaoVietBank ຈະຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາບັນດາບໍລິການໃໝ່ໃນລະບົບນີ້ເພີ້ມອີກ)

 • ປະໂຫຍດຂລູກຄ້າເມື່ອໃຊ້ບໍລິການ LaoVietBank Digital Banking:
 •  
 • ລູກ​ຄ້າ​ສາ​ມາດປະຫຍັດເວລາ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານເພື່ອປະຕິບັດທຸລະກຳ. ນອກນີ້ຍັງສາມາດປະຕິບັດທຸລະກຳໄດ້ທຸກເວລາຢ່າງລະດວກສະບາຍ, ແນ່ນອນ ແລະ ປອດໄພໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນມື້ພັກ, ມື້ພັກບຸກເທດສະການ.
 • ລູກ​ຄ້າ​ສາ​ມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍວິທີເພື່ອປະຕິບັດທຸລະກຳເຊັ່ນນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ແທັບແລັດ, ໂທລະສັບມືຖື. ໃນໂທລະສັບມືຖື, ລູກຄ້າອາດຈະດາວໂຫຼດ Application ຫຼື ອາດຈະເຂົ້າຫາລະບົບໂດຍບໍ່ຕ້ອງດາວໂຫຼດ Application ເຊິ່ງເຂົ້າຜ່ານໜ້າຕ່າງ responsive ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ສະດວກ, ງ່າຍດາຍໃນການນຳໃຊ້. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນນຳໃຊ້ຊື່ເຂົ້້ລະບົບດຽວກັນ.
 • ລູກ​ຄ້າໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນເວລານຳໃຊ້ (ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໂອນເງິນພາຍໃນ, ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດເຖິງ 30% ຄ່າທຳນຽມໂອນເງິນໄປທະນາຄານອື່ນທຽບໃສ່ໂອນຢູ່ເຄົ້າເຕີ, ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5% ໃນເວລາເຕີາມມູນຄ່າໂທ, 0.5% ໃນເວລາຊຳລະໃບບິນຄ່າໂທລາຍເດືອນ,..)
 • ເອກ​ະ​ສານ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ງ່າຍ ສະ​ດວ​ກ​ສະ​ບາຍ.
 • ຮູ້​ສຶກ​ປອດ​ໄພ​ເວ​ລາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທຸ​ລະ​ກຳ ໂດຍ​ມີ​ລະ​ຫັດ ຢັ້ງ​ຢືນ​ທຸ​ລະ​ກໍ (OTP) ຈ​ສົ່ງ​ເຂົ້າ​ເບີ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ເພື່ອ​ຢືນ​ຢັນ​ທຸ​ລະ​ກຳ.
 • ເອກສານການລົງທະບຽນ
 • ຟອມ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ນຳ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ Mobile Banking (ຮັບ​ຢູ່​ປ່ອງ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື ດາວ​ໂຫຼດໄຟ​ລ໌​ຢູ່​ດ້ານ​ລຸ່ມ).
 • ​ບັດ​ປະ​ຈຳ​ຕົວ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ.
 • ​ເອ​ກະ​ສານສະ​ແດງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນ​ຊີ/ຫຼື ຜູ້ຕາງ​ໜ້າເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນ​ຊີທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​.
 •  
 •  1: ລົງ​ທະ​ບຽນ​ນຳ​ໃຊ້ຢູ່​ປ່ອງ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ LaoVietBank ໃນ​ທົ່ວ​ລະ​ບົບ.
 • 2: ນໍາໃຊ້ບໍລິການດ້ວຍການເຂົ້າໜ້າຕ່າງ Internet Banking ຫຼື Mobile Smart Banking.

+ ຖ້ານໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງ Internet Banking ລູກຄ້າເຂົ້າ website ຂອງ​ LaoVietBank ຕາມຊ່ອງທາງເຂົ້າ http://www.laovietbank.com.la ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດເຂົ້້າສູ່ລະບົບເພື່ອເຂົ້້າບໍລິການ LaoVietBank Digital Banking. ຫຼື ເຂົ້້າໂດຍຕົງຜ່ານ: https://ebank.laovietbank.com.la/IBSRetail/

+ ຖ້ານໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງ Mobile Smart Banking ໃນໂທລະສັບມືຖື smart phone: download ເອົາApplication ໃນ App store ຫຼື Google play, ເລືອກ LaoVietBank Smart Banking ຖ້າແມ່ນລູກຄ້າບຸກຄົນ ຫຼື ເລືອກ LaoVietBank Corporate Banking ຖ້າແມ່ນລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກ Install.