ວັນອັງຄານ, 01/12/2020

.

ໂປຼໂມຊັນ

ໂປຣໂມຊັນ LAOVIETBANK ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2020
Promotion Digital Banking 1/12/2019 - 31/1/2020
ໂປໂມຊັ່ນອອກບັດ ATM ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມ ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2019 ນີ້
ລາຍການສົມມະຄຸນສໍາລັບຮ້ານຄ້າທີ່ມີ LaoVietBank QR Code
ໂປໂມຊັນຄັ້ງຍິງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ LaoVietBank Digital Banking ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງ LaoVietBank ຄົບຮອບ 20 ປີ
ລາຍການສົມມະນາບຸນຄຸນລູກຄ້າທີ່ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ LaoVietBank Digital Banking (Mobile SmartBanking, Internet Banking).
ລາຍການສົມມະນາບຸນຄຸນສຳລັບລູກຄ້າລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ Smart Banking ແລະ QR Pay
ລາຍການສົມມະນາບຸນຄຸນການຊຳລະຄ່ານໍ້າຜ່ານລະບົບ LaoVietBank Digital Banking