Thứ tư, 27/03/2019

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
USD  8.574 8.590
VND  0,3736 0,3810
CNY 1.195 1.219
THB 275,47 277,53
EUR 9.653 9.702
AUD 5.895 6.013
CHF 8.114 8.277
GBP 10.933 11.152
JPY 75,59 77,10
CAD 6.013 6.134
SGD 5.913 6.031

Kỳ hạn

LAK (%/năm)

USD (%/năm)

THB (%/năm)

1 Tháng

3.16

2.30

1.00

2 Tháng

3.16

2.50

1.00

3 Tháng

3.16

3.00

1.40

4 Tháng

3.95

3.50

1.40

5 Tháng

3.95

3.60

1.40

6 Tháng

5.95

3.90

2.15

7 Tháng

5.59

4.10

2.15

8 Tháng

5.59

4.25

2.15

9 Tháng

5.59

4.50

2.65

10 Tháng

5.59

4.70

2.65

11 Tháng

5.59

5.00

2.65

12 Tháng

5.59

5.25

3.15

13 Tháng

6.70

5.35

3.15

15 Tháng

6.70

5.50

3.40

18 Tháng

6.71

5.65

3.60

24 Tháng

6.71

6.00

4.15

25 Tháng

6.76

6.10

-

36 Tháng

6.77

6.20

5.00

48 Tháng

6.83

-

-

60 Tháng

6.90

-

-