Thứ năm, 22/02/2018

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
USD  8,271 8,308
VND  0.3664 0.3737
CNY 1,248 1,273
THB 262.84 264.80
EUR 10,169 10,220
AUD 6,291 6,417
CHF 8,324 8,490
GBP 11,144 11,366
JPY 74.47 76.23
CAD 6,167 6,290
SGD 5,824 5,940

Kỳ hạn

LAK (%/năm)

USD (%/năm)

THB (%/năm)

1 Thàng

3.20

2.30

1.50

2 Thàng

3.20

2.50

1.75

3 Thàng

3.20

3.50

3.00

4 Thàng

4.02

3.55

3.25

5 Thàng

4.02

3.60

3.35

6 Thàng

4.02

3.65

4.00

7 Thàng

5.72

3.85

4.15

8 Thàng

5.72

4.00

4.30

9 Thàng

5.72

4.25

4.50

10 Thàng

5.72

4.50

4.60

11 Thàng

5.72

4.80

4.80

12 Thàng

5.72

5.00

5.00

13 Thàng

6.83

5.10

5.50

15 Thàng

6.83

5.30

5.60

18 Thàng

6.84

5.40

5.70

24 Thàng

6.84

5.80

6.00

25 Thàng

6.84

5.90

-

36 Thàng

6.90

6.00

6.00

48 Thàng

6.97

-

-

60 Thàng

7.04

-

-