Chủ nhật, 31/05/2020

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
USD  8.988 9.006
VND  0,4042 0,4123
CNY 1.228 1.253
THB 301,53 303,79
EUR 9.946 9.997
AUD 5.761 5.876
CHF 8.768 8.943
GBP 10.709 10.924
JPY 80,93 82,54
CAD 6.143 6.266
SGD 5.898 6.016

Kỳ hạn

LAK (%/năm)

USD (%/năm)

THB (%/năm)

1 Tháng

2.50

2.00

0.90

2 Tháng

2.75

2.25

0.90

3 Tháng

3.16

2.50

1.40

4 Tháng

3.50

2.50

1.40

5 Tháng

3.75

2.50

1.40

6 Tháng

4.05

3.00

2.15

7 Tháng

4.35

3.00

2.15

8 Tháng

4.50

3.00

2.15

9 Tháng

5.00

3.50

2.65

10 Tháng

5.20

3.50

2.65

11 Tháng

5.30

3.75

2.70

12 Tháng

5.70

4.25

3.15

13 Thá

6.00

4.50

3.15

15 Tháng

6.10

4.75

3.40

18 Tháng

6.25

5.00

3.65

21 Tháng 6.55 5.25 3.90

24 Tháng

6.81

5.50

4.00

25 Tháng

6.81

5.50

4.00

30 Tháng 6.84 6.05 4.50

36 Tháng

6.87

6.20

5.00

42 Tháng 6.90 6.20 5.10

48 Tháng

6.90

6.30

5.20

54 Tháng 6.97 6.30 5.30

60 Tháng

7.00

6.50

5.50