Thứ năm, 21/10/2021

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Thành tựu và khen thưởng

Trong thời gian hoạt động, LaoVietBank đã góp phần tích cực vào sự phát triển của hai nước, đặc biệt là về kinh tế, thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước. Bên cạnh đó, Ngân hàng đã tham gia trong việc tăng cường sự phát triển của tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước. ​Kết quả từ sự đóng góp của lý tưởng và thành tựu, LaoVietBank đã được trao tặng:

             *. Phía Nhà nước Lào:

                                - Năm 2002 Huân Chương Lao động Hạng III;

                                - Năm 2004 Huân Chương Lao động Hạng II;

                                - Năm 2008 Huân Chương Lao động Hạng I;

                                - Năm 2009 Huân Chương Hữu nghị;

                                - Năm 2012 Huân Chương Độc lập Hạng III;

                                - Năm 2014 Huân Chương Lao động Hạng II;

            *. Phía Nhà nước Việt Nam:

                                - Năm 2009 Huân Chương Lao động hạng III;

                                - Năm 2014 Huân Chương Hữu nghị;

             *. Các giải thưởng khác :  

                                - Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc Việt Nam – Lào – Campuchia (năm 2009);

                                - Giải thưởng “ Thương hiệu vàng Mekong ” (năm 2010);

                                - Giải thưởng 100 Thương hiệu ASEAN (năm 2013);

                                - Giải thưởng “ Sáng kiến sáng tạo trên nền CoreBanking 2014 (Core Banking system Innitiative of the Year - Laos) ” do tạp chí Asian Banking and Finance trao tặng (năm 2014);

                                - Giải thưởng “ Ngân hàng có Công nghệ và Hoạt động tốt nhất (Laos Domestick Tecnology& Operations Bank of the Year) ” do tạp chí Asian Banking and Finance trao tặng (năm 2015);

                                - Giải thưởng “ Ngân hàng có Công nghệ và Hoạt động tốt nhất (Laos Domestick Tecnology& Operations Bank of the Year) ” do tạp chí Asian Banking and Finance trao tặng (năm 2016);

                                - Giải thưởng “Sáng tạo hệ thống CoreBanking Tốt nhất (Core Banking system Innitiative of the Year - Laos) ” do tạp chí Asian Banking and Finance trao tặng  (năm 2016).