Chủ nhật, 19/05/2024

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Địa chỉ ATM

STT Chi nhánh Địa điểm Làng Huyện Tỉnh 
1 Trụ sở chính Trụ sở chính Unitel Phonxay Xaysettha Thủ đô Viêng Chăn
2 ADM Morning Market Hatsady Chanthabouly
3 ADM Phòng giao dịch Wattai Nakham Sikhottabong
4 Trụ sở chính Hatsady Chanthabouly
5 ADM- Trụ sở chính Hatsady Chanthabouly
6 Sân Golf Long Thành Nahay Hatxaiphong
7 LTC  Sailom Chanthabouly
8 ADM Phòng giao dịch Sykhai Sikhaythong Sikhottabong
9 Bệnh viện 150 giường Chommany Saysettha
10 Bệnh viện huyện Sisattanak Chomphet Sisattanak
11 Chùa Chanh Wat Chanh Chanthabouly
12 LTC Numphu Xiengyuen Chanthabouly
13 Bộ tài chính Hongke Xaysettha
14 Cửa khẩu Lào-Thái Thanaleng Hatxaiphong
15 Ngã ba đầu voi Nongduangnua Sikhottabong
16 Bến xe miền Nam Saphangmuc Xaythany
17 Trụ sở chính LTC Sailom Chanthabouly
18 Công ty PVOil Pakpasak Sythan Chanthabouly
19 Phòng giao dịch Dongdok  Dongdok Xaythany
20 ADM phòng giao dịch Donnoun  Donnoun Xaythany
21 Nhà rạp xiếc Savang Chanthabouly
22 Hatxaikhao Hatxaikhao Hatxaiphong
23 ADM Phòng giao dịch Laoitech Phonthun Saysettha
24 Công ty Lao Quality  Phonpapao Sisattanak
25 Công ty TSB Nongheo Hatxaiphong
26 Nongtha Nongtha Chanthabouly
27 Bệnh viện 103 Saphanthongta Sisattanak
28 Salakham Unit Service Salakham Hatxayphong
29 Chợ Phontong Phontong Chanthabouly
30 KM6 Nongngieng Xaythany
31 Bệnh viện Xaysettha Donkoy Sisattanak
32 Bệnh viện Thongpong Thongpong Sikhottabong
33 Champasak Lukmuong  Lukmuong  Pakse Champasak
34 ADM Trụ sở chi nhánh Chămpasak Phonsaath Pakse
35 Tangchalern Nonsavanh Pakse
36 Phòng giao dịch cấy số 8 Lak8 Bachiengchalernsouk
37 CSC complex centert Chatsun luk7 Pakse
38 Huayyangkham Village Huayyangkham Pakse
39 DUANGDY Lakmeuang Pakse
40 Xiengkhoang Công an huyện Phouvieng PhuKoud Xiengkhoang
41 Phonsavanxay Phonsavang Pek
42 ADM Trụ sở chính Xiengkhouang Phonsavanhxay Pek
43 Trụ sở chính Xiengkhouang Phonsavanhxay Pek
44 Số 5 Phonngamtay Pek
45 Phòng giao dịch Phonsavanh  Numngam Pek
46 Chợ ladkhai Namoon ladkhai Phaxay
47 Luangprabang  Trụ sở chi nhánh Luangprabang Phonpheng Luangprabang Luangprabang 
48 Trường tiểu học Watnong Luangprabang
49 Trường cao đẳng tài chính Nongkham Luangprabang
50 Chợ Naviengkham Naviengkham Luangprabang
51 Công ty sản xuất thuốc lá Sanghay Luangprabang
52 PakOu Somsanouk PakOu
53 Khammuan Trụ sở chi nhánh Khammuon  Santisouk Thakhek Khammuan
54 Chợ Km3  Santisouk Thakhek
55 Laokaiyuan Thakhek Thakhek
56 Chomthong Chomthong Thakhek
57 Savannakhet Phòng giao dịch Kaison Lattanalangsytai Kaisone Savannakhet
58 Oudomvilay  Oudomvilay  Kaisone
59 Phòng giao dịch Seno Xaymuongkhoun Outhoumphone
60 Dongdamduan Dongdamduan Kaisone
61 Công ty KLS Oudomvilay_Km11 Kaisonephomvihan
62 Trụ sở chi nhánh Savannakhet Thahae Kaisonephomvihan
63 Attapue Trụ sở chi nhánh Attapue Vatluang Samakkhexay Attapue
64 Công ty mía đường Naxuoc Phouvong
65 Chợ Xaysettha Phangdeng Xaysettha
66 Oudomxay Trụ sở chi nhánh Oudomxay Vanghay Xay Oudomxay
67  NamkutYoLaPa Nalao Xay
68 Borlikhamxay Phòng giao dịch Borlikhamxay Phonxay Paksun Borlikhamxay