Thứ năm, 21/10/2021

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Địa chỉ ATM

STT Chi nhánh Địa điểm Làng Huyện Tỉnh 
1 Trụ sở chính Trụ sở chính Unitel Phonxay Xaysettha Thủ đô Viêng Chăn
2 ADM Morning Market Hatsady Chanthabouly
3 Phòng giao dịch Wattai Nakham Sikhottabong
4 Trụ sở chính Hatsady Chanthabouly
5 ADM- Trụ sở chính Hatsady Chanthabouly
6 Sân Golf Long Thành Nahay Hatxaiphong
7 LTC  Sailom Chanthabouly
8 Phòng giao dịch Sykhai Sikhaythong Sikhottabong
9 Bệnh viện 150 giường Chommany Saysettha
10 Bệnh viện huyện Sisattanak Chomphet Sisattanak
11 Chùa Chanh Wat Chanh Chanthabouly
12 LTC Numphu Xiengyuen Chanthabouly
13 Bộ tài chính Hongke Xaysettha
14 Cửa khẩu Lào-Thái Thanaleng Hatxaiphong
15 Ngã ba đầu voi Nongduangnua Sikhottabong
16 Bến xe miền Nam Saphangmuc Xaythany
17 Trụ sở chính LTC Sailom Chanthabouly
18 Công ty PVOil Pakpasak Sythan Chanthabouly
19 Phòng giao dịch Dongdok  Dongdok Xaythany
20 phòng giao dịch Donnoun  Donnoun Xaythany
21 Nhà rạp xiếc Savang Chanthabouly
22 Hatxaikhao Hatxaikhao Hatxaiphong
23 Phòng giao dịch Laoitech Phonthun Saysettha
24 Công ty Lao Quality  Phonpapao Sisattanak
25 Công ty TSB Nongheo Hatxaiphong
26 Nongtha Nongtha Chanthabouly
27 Bệnh viện 103 Saphanthongta Sisattanak
28 Salakham Unit Service Salakham Hatxayphong
29 Champasak Lukmuong  Lukmuong  Pakse Champasak
30 Trụ sở chi nhánh Chămpasak Phonsaath Pakse
31 Tangchalern Nonsavanh Pakse
32 Phòng giao dịch cấy số 8 Lak8 Bachiengchalernsouk
33 CSC complex centert Chatsun luk7 Pakse
34 Huayyangkham Village Huayyangkham Pakse
35 Xiengkhoang Công an huyện Phouvieng PhuKoud Xiengkhoang
36 Phonsavanxay Phonsavang Pek
37 Trụ sở chính Xiengkhouang Phonsavanhxay Pek
38 Số 5 Phonngamtay Pek
39 Phòng giao dịch Phonsavanh  Numngam Pek
40 Chợ ladkhai Namoon ladkhai Phaxay
41 Luangprabang  Trụ sở chi nhánh Luangprabang Phonpheng Luangprabang Luangprabang 
42 Trường tiểu học Watnong Luangprabang
43 Trường cao đẳng tài chính Nongkham Luangprabang
44 Chợ Naviengkham Naviengkham Luangprabang
45 Công ty sản xuất thuốc lá Sanghay Luangprabang
46 Khammuan Trụ sở chi nhánh Khammuon  Santisouk Thakhek Khammuan
47 Chợ Km3  Santisouk Thakhek
48 Laokaiyuan Thakhek Thakhek
49 Chomthong Chomthong Thakhek
50 Savannakhet Phòng giao dịch Kaison Lattanalangsytai Kaisone Savannakhet
51 Oudomvilay  Oudomvilay  Kaisone
52 Phòng giao dịch Seno Xaymuongkhoun Outhoumphone
53 Dongdamduan Dongdamduan Kaisone
54 Công ty KLS Oudomvilay_Km11 Kaisonephomvihan
55 Trụ sở chi nhánh Savannakhet Thahae Kaisonephomvihan
56 Attapue Trụ sở chi nhánh Attapue Vatluang Samakkhexay Attapue
57 Công ty mía đường Naxuoc Phouvong
58 Oudomxay Trụ sở chi nhánh Oudomxay Vanghay Xay Oudomxay
59  NamkutYoLaPa Nalao Xay
60 Borlikhamxay Phòng giao dịch Borlikhamxay Phonxay Paksun Borlikhamxay