Thứ năm, 18/04/2024

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CHUYÊN VUÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH SAVANNAKHET (SỐ LƯỢNG 04 NGƯỜI) VÀ CHUYÊN VIÊN CNTT TẠI HỘI SỞ CHÍNH (CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU, QUẢN TRỊ HỆ THỐNG, MẠNG TRUYỂN THÔNG, CHUÊN VIÊN BẢO MẬT)