Thứ ba, 25/06/2019

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

I. Những thủ tục hồ sơ phải có khi nộp đơn dự tuyển:

  1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (tự thuật, kiểu 04 trang);

  2. Mẫu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Ngân hàng);

  3. Văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm (bản phô tô) và cầm theo bản gốc;

  4. Giấy chứng nhận tùy thân (chứng minh thư, sổ hộ khẩu) (bản phô tô);

  5. Giấy xác nhận sức khỏe (bản phô tô) hạn sử dụng còn từ 01 năm trở lên và cầm theo bản gốc;

  6. Giấy xác nhận lý lịch pháp lý (bản phô tô) hạn sử dụng còn từ 03 tháng trở lên và cầm theo bản gốc;

  7. Ảnh 6x4 (chụp không quá 06 tháng và không chỉnh sửa)

II. Nộp hồ sơ

  1. Có thể đến nộp hồ sơ tại Trụ sở làm việc của LaoVietBank (Phòng …., tầng……, địa chỉ);

  2. Có thể scan các hồ sơ cần thiết (bản chính) và gửi địa chỉ email: Tuyendung@laovietbank.com.