Thứ ba, 16/07/2019

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Trụ sở chính / Chi nhánh / PGD

TỈNH/ TP STT TÊN PGD VỊ TRÍ LIÊN HỆ
VIÊN CHĂN 1 Trụ Sở Chính Địa chỉ: Số 44 Đại lộ Lanexang, Bản Hat Sa Đy, Quận Chăn Thạ Bu Ly, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 0085621-251418, 216316, 214377
Fax: 0085621-212197
2 Phòng Giao dịch Chợ sáng Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Shopping mall cũ, Quận Chăn Thạ Bu Ly, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 0085621-285000
Fax: 0085621-285010 
3 Phòng Giao dịch Sy khay Địa chỉ: Bản Sy khay, huyện Si Khột Tạ Bong , Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 0085621-513063 
Fax: 0085621-513064
4 Phòng Giao dịch Don Noun Địa chỉ: bản Xaysavang, huyện Saythany, Thủ đô Viengchan, CHDCND Lào. Số điện thoại: 0085621-732445
5 Phòng Giao Salakham Địa chỉ: bản Salakham, huyện Hạt Xai Phong, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 0085621-812448 
Fax: 0085621-812449
6 Phòng Giao dịch Dong Dok Địa chỉ: bản Dong Dok, tổ 2, huyện Saythany, Thủ đô Viengchan, CHDCND Lào. Số điện thoại: 0085621-771732 
Fax: 00856 21 771731
7 Phòng Giao dịch Lào - Iteck Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Iteck mới, Thủ đô Viengchan, CHDCND Lào. Số điện thoại: 419448
Fax: 419449
8 Phòng Giao dịch Wattay Địa chỉ: Bản Na Kham, Huyện Sỉ khốt tạ bóng, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.  

9

Phòng Giao dịch Bolikhamxay

Địa chỉ: Bản , Huyện Pạk Săn, Tỉnh Bo li khăm xay, CHDCND Lào.  
10 Phòng Giao dịch Naxay Unitel Tower, Đường Nóng Bon, Huyện Xay Sệt Thá, Thủ đo Viêng Chăn, CHDCND Lào  
XIENG KHOANG 1 Chi nhánh XiengKhoang Địa chỉ: Đường 76, bản Thơn, huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào. Số điện thoại: 0085661-213470/213473 
Fax: 0085661-213474
2 Phòng Giao dịch Phonsavanh Đường số 7, Bản Tern, Huyện Paek, Tỉnh Xiengkhoang. Số điện thoại:  061 213618 
LUONGPRABANG 1 Chi nhánh LuangPrabang Địa chỉ: Số 04, bản Phôn Pheng, Thành phố Luổng Pha Bang, tỉnh Luổng Pha Bang, CHDCND Lào. Số điện thoại: 0085671-261112, 261114 
Fax: 0085671-261115
2 Điểm Giao dịch Xàng Khọng Đường Số 13N, bản Xàng Khọng, Thành phố Luổng Pha Bang, tỉnh Luổng Pha Bang, CHDCND Lào.  
CHAMPASAK 1 Chi nhánh Champasak Địa chỉ: Đường 13 Nam, bản Phôn Sạ Ạt, cây số thứ 02, Thành phố Pạc Sê, tính Chăm Pa Sắc, CHDCND Lào. Số điện thoại: 0085631-251480
Fax: 0085631-251479
2 Phòng giao  dịch KM7  Địa chỉ: Siêu thị SCS, Km7 đường Xaladongkhieu, Huyện Bachieng, Tỉnh Champasak. Số điện thoại:  031 251471 
3 Phòng Giao dịch KM8  Ban Nong Boua Thong, huyện Ba chieng cha leun souk, tỉnh Champasack.

Số điện thoại: 031256129

Fax: 031 256128.

ATTAPEU 1 Chi nhánh Attapue Địa chỉ: bản Vắt Luổng, huyện Sạ Mắc Khi Xay, tỉnh Attapue, CHDCND Lào. Số điện thoại: 0085636-210052, 210054 
Fax: 0085636-210054
SAVANNAKHET 1 Chi nhánh Savanakhet Địa chỉ: Số 178 Đường Si Sạ Vàng Vông, bản Lắt Tạ Nạ Lăng Sý, Thành phố Kay Sỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, CHDCND Lào. Số điện thoại: 0085641-252372, 252375 
Fax: 0085641-252374
2 Phòng Giao dịch Seno Địa chỉ: bản Xaiyamoungkhun, huyện Outhoumphone, tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, CHDCND Lào. Số điện thoại: 00856 41 431454 
3  PGD Cửa khẩu Densavan Địa chỉ:  Cửa hàng miễn thuế Daohueng, Bản Densavan, Huyện Sepon, Tỉnh Savannakhet. Fax: 00856 41 431455
4 PGD Kaisone

Số 178, Đường Sisavangvong, Bản Lattanalangsy, huyện Kai sone, tỉnh Savannakhet.

Số điện thoại: 041 252814
KHAMMUOAN 1 Chi nhánh Khăm Muoan Địa chỉ: Số 001, bản Sẳn Ty Súc, huyện Thà Khẹc, Tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào. Số điện thoại: 0085651-214802 
Fax: 0085651-214801
2 Điểm Giao dịch Chợ KM3 Bản Nóng Búa Khăm, Huyện Thà Khẹk, Tỉnh Khăm Muộn  
UDOMXAY 1 Chi nhánh Oudomxay Địa chỉ: bản Vang hay, huyện Xay, tỉnh Oudomxay, CHDCND Lào. Số điện thoại: 0085681-312564-7 
Fax: 00856 81-312563