Thứ ba, 31/03/2020

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
USD  8.919 8.937
VND  0,4002 0,4082
CNY 1.233 1.258
THB 295,67 297,89
EUR 9.851 9.901
AUD 5.320 5.426
CHF 8.805 8.981
GBP 10.720 10.934
JPY 80,30 81,90
CAD 5.968 6.087
SGD 5.801 5.917

Kỳ hạn

LAK (%/năm)

USD (%/năm)

THB (%/năm)

1 Tháng

2.50

2.00

1.00

2 Tháng

2.75

2.25

1.00

3 Tháng

3.16

2.50

1.40

4 Tháng

3.50

2.50

1.40

5 Tháng

3.75

2.50

1.40

6 Tháng

4.05

3.00

2.15

7 Tháng

4.35

3.00

2.15

8 Tháng

4.50

3.00

2.15

9 Tháng

5.00

3.50

2.70

10 Tháng

5.20

3.50

2.70

11 Tháng

5.30

3.75

2.70

12 Tháng

5.70

4.25

3.20

13 Thá

6.00

4.50

3.20

15 Tháng

6.10

4.75

3.50

18 Tháng

6.25

5.00

3.70

21 Tháng 6.55 5.25 4.00

24 Tháng

6.81

5.50

4.20

25 Tháng

6.81

5.50

4.20

30 Tháng 6.84 6.05 5.00

36 Tháng

6.87

6.20

5.65

42 Tháng 6.90 6.20 5.65

48 Tháng

6.90

6.30

5.67

54 Tháng 6.97 6.30 5.70

60 Tháng

7.00

6.50

6.00