Thứ tư, 24/07/2019

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
USD  8.668 8.686
VND  0,3792 0,3868
CNY 1.207 1.231
THB 286,49 288,64
EUR 9.669 9.718
AUD 5.893 6.011
CHF 8.277 8.443
GBP 10.431 10.640
JPY 77,64 79,19
CAD 6.212 6.336
SGD 5.923 6.041

Kỳ hạn

LAK (%/năm)

USD (%/năm)

THB (%/năm)

1 Tháng

3.16

2.30

1.00

2 Tháng

3.16

2.50

1.00

3 Tháng

3.16

3.00

1.40

4 Tháng

3.95

3.50

1.40

5 Tháng

3.95

3.60

1.40

6 Tháng

3.95

3.90

2.15

7 Tháng

4.20

4.10

2.15

8 Tháng

4.30

4.25

2.15

9 Tháng

4.77

4.50

2.65

10 Tháng

4.80

4.70

2.65

11 Tháng

4.90

5.00

2.65

12 Tháng

5.59

5.25

3.15

13 Tháng

5.65

5.35

3.15

15 Tháng

5.87

5.50

3.40

18 Tháng

6.15

5.65

3.60

24 Tháng

6.71

6.00

4.15

25 Tháng

6.74

6.10

-

36 Tháng

6.77

6.20

5.00

48 Tháng

6.80

-

-

60 Tháng

6.90

-

-