Thứ bảy, 04/04/2020

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Lãi suất

 

BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT

Hiệu lực Ngày  01/02/2020

Sản phẩm tiền gửi Khách hàng Cá nhân Khách hàng TCKT
   LAK   USD   THB   LAK   USD   THB 
Tiền gửi thanh toán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tiết kiệm không kỳ hạn 1.89% 1.25% 0.90% 1.50% 1.00% 0.45%

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhận lãi tại ngày đáo hạn:

Kỳ hạn Khách hàng Cá nhân Khách hàng TCKT
   LAK   USD   THB   LAK   USD   THB 
1 Tháng 2.50% 2.00% 1.00% 2.45% 1.50% 0.75%
2 Tháng 2.75% 2.25% 1.00% 2.48% 1.80% 1.00%
3 Tháng 3.16% 2.50% 1.40% 3.16% 2.00% 1.40%
4 Tháng 3.50% 2.50% 1.40% 3.16% 2.00% 1.40%
5 Tháng 3.75% 2.50% 1.40% 3.30% 2.00% 1.40%
6 Tháng 4.05% 3.00% 2.15% 4.00% 2.60% 2.15%
7 Tháng 4.35% 3.00% 2.15% 4.00% 2.80% 2.15%
8 Tháng 4.50% 3.00% 2.15% 4.00% 2.90% 2.15%
9 Tháng 5.00% 3.50% 2.70% 4.87% 3.10% 2.65%
10 Tháng 5.20% 3.50% 2.70% 4.87% 3.10% 2.65%
11 Tháng 5.30% 3.75% 2.70% 4.90% 3.20% 2.65%
12 Tháng 5.70% 4.25% 3.20% 5.60% 3.70% 3.00%
13 Tháng 6.00% 4.50% 3.20% 5.80% 4.30% 3.15%
15 Tháng 6.10% 4.75% 3.50% 5.90% 4.35% 3.40%
18 Tháng 6.25% 5.00% 3.70% 6.20% 4.40% 3.60%
21 Tháng 6.55% 5.25% 4.00% 6.45% 4.55% 4.00%
24 Tháng 6.81% 5.50% 4.20% 6.75% 5.10% 4.15%
25 Tháng 6.81% 5.50% 4.20% 6.75% 5.10% 4.15%
30 Tháng 6.84% 6.05% 5.00% 6.75% 5.50% 4.90%
36 Tháng 6.87% 6.20% 5.65% 6.80% 6.00% 5.15%
42 Tháng 6.90% 6.20% 5.65% 6.80% 6.05% 5.25%
48 Tháng 6.90% 6.30% 5.67% 6.90% 6.15% 5.50%
54 Tháng 6.97% 6.30% 5.70% 6.92% 6.15% 5.75%
60 Tháng 7.00% 6.50% 6.00% 7.00% 6.40% 6.00%

 

► Tiền gửi tích lũy đối với khách hàng Cá nhân:

Kỳ hạn TG tích lũy dành cho trẻ em TG tích lũy hưu trí
   LAK   USD   THB   LAK   USD   THB 
3 Năm 6.70% 6.20% 5.00% 6.50% 6.00% 5.00%
4 - 5 Năm 6.80% 6.20% 5.00% 6.75% 6.00% 5.00%
6 Năm ►► 6.80% 6.20% 5.00% 6.75% 6.00% 5.00%