Chủ nhật, 20/10/2019

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Lãi suất

 

BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT

Hiệu lực Ngày  31/07/2019

Sản phẩm tiền gửi Khách hàng Cá nhân Khách hàng TCKT
   LAK   USD   THB   LAK   USD   THB 
Tiền gửi thanh toán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tiết kiệm không kỳ hạn 1.89% 1.50% 0.90% 1.50% 1.00% 0.45%

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhận lãi tại ngày đáo hạn:

Kỳ hạn Khách hàng Cá nhân Khách hàng TCKT
   LAK   USD   THB   LAK   USD   THB 
1 Tháng 3.16% 2.30% 1.00% 2.45% 1.50% 0.75%
2 Tháng 3.16% 2.50% 1.00% 2.48% 1.80% 1.00%
3 Tháng 3.16% 2.85% 1.40% 2.90% 2.50% 1.40%
4 Tháng 3.95% 3.00% 1.40% 2.75% 2.65% 1.40%
5 Tháng 3.95% 3.25% 1.40% 3.30% 2.65% 1.40%
6 Tháng 3.95% 3.75% 2.15% 3.60% 3.05% 2.15%
7 Tháng 4.20% 3.75% 2.15% 3.50% 3.10% 2.15%
8 Tháng 4.30% 4.00% 2.15% 4.00% 3.25% 2.15%
9 Tháng 4.77% 4.35% 2.65% 4.77% 3.65% 2.65%
10 Tháng 4.80% 4.50% 2.65% 4.80% 4.05% 2.65%
11 Tháng 4.90% 4.75% 2.65% 4.90% 4.25% 2.65%
12 Tháng 5.59% 5.00% 3.15% 5.59% 4.50% 3.00%
13 Tháng 5.65% 5.25% 3.15% 5.70% 4.75% 3.15%
15 Tháng 5.87% 5.25% 3.40% 5.87% 4.75% 3.40%
18 Tháng 6.15% 5.50% 3.60% 5.90% 5.15% 3.60%
24 Tháng 6.71% 5.75% 4.15% 6.30% 5.25% 4.00%
25 Tháng 6.74% 6.00%   6.35% 5.50%  
36 Tháng 6.77% 6.20% 5.00% 6.40% 6.00% 4.50%
48 Tháng 6.80%     6.60%    
60 Tháng 6.90%     6.70%    

 

► Tiền gửi tích lũy đối với khách hàng Cá nhân:

Kỳ hạn TG tích lũy dành cho trẻ em TG tích lũy hưu trí
   LAK   USD   THB   LAK   USD   THB 
3 Năm 6.70% 6.20% 5.00% 6.50% 6.00% 5.00%
4 - 5 Năm 6.80% 6.20% 5.00% 6.75% 6.00% 5.00%
6 Năm ►► 6.80% 6.20% 5.00% 6.75% 6.00% 5.00%