Thứ tư, 21/08/2019

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tỉ giá
Ngoại tệ Mô tả Mua vào Bán ra
    Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8.706
8.706
8.707 8.724 8.724
VND/LAK   0,3805 0,3806 0,3882 0,3882
CNY/LAK   1.199 1.199 1.223 1.223
THB/LAK   287,53 287,53 289,68 289,68
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.623
9.623
9.624 9.672 9.672
AUD/LAK   5.692 5.692 5.806 5.806
CHF/LAK   8.326 8.326 8.493 8.493
GBP/LAK   10.211 10.211 10.416 10.416
JPY/LAK   79,08 79,08 80,67 80,67
CAD/LAK   6.143 6.143 6.265 6.265
SGD/LAK   5.839 5.839 5.956 5.956