Thứ tư, 15/07/2020

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tỉ giá
Ngoại tệ Mô tả Mua vào Bán ra
    Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.031
9.031
9.032 9.051 9.051
VND/LAK   0,4142 0,4143 0,4225 0,4225
CNY/LAK   1.246 1.246 1.271 1.271
THB/LAK   315,58 315,58 317,95 317,95
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
10.246
10.246

10.247

10.298 10.298
AUD/LAK   6.064 6.064 6.185 6.185
CHF/LAK   9.025 9.025 9.206 9.206
GBP/LAK   10.969 10.969 11.188 11.188
JPY/LAK   81,50 81,50 83,13 83,13
CAD/LAK   6.256 6.256 6.381 6.381
SGD/LAK   6.042 6.042 6.163 6.163