Chủ nhật, 19/05/2024

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tỉ giá
Ngoại tệ Mô tả Mua vào Bán ra
    Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
21.313
21.313
21.314 21.414 21.414
VND/LAK   0,9373 0,9374 0,9560 0,9560
CNY/LAK   2.975 2.975 3.005 3.005
THB/LAK   655.37 655.37 662,00 662,00
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
23.012
23.012
23.013 23.244 23.244
AUD/LAK   13.766 13.766 14.041 14.041
CHF/LAK   22.068 22.068 22.509 22.509
GBP/LAK   26.176 26.176 26.700 26.700
JPY/LAK   135,49 135,49 138,20 138,20
CAD/LAK   15.129 15.129 15.431 15.431
SGD/LAK   15.173 15.173 15.477 15.477