Thứ tư, 22/05/2019

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Thanh toán quốc tế

Đáp ứng nhu cầu chuyển tiền đến các quốc gia khác của cá nhân và doanh nghiệp.
Giúp khách hàng thuận lợi và an toàn hơn khi nhận tiền thanh toán từ nước ngoài.
Giúp nhà nhập khẩu thanh toán tiền một cách nhanh chóng và an toàn.
Dịch vụ ngân hàng thông báo nhờ thu từ nước ngoài cho nhà xuất khẩu
Dịch vụ ngân hàng thông báo nhờ thu từ nước ngoài cho nhà nhập khẩu.