Thứ năm, 23/09/2021

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Nhờ thu nhập khẩu

Quý khách nhập khẩu hàng hóa theo phương thức nhờ thu (Collection) và muốn lựa chọn Ngân hàng thu hộ để tiếp nhận bộ chứng từ nước ngoài chuyển về, đó là dịch vụ của ngân hàng thông báo nhờ thu từ nước ngoài cho nhà nhập khẩu và thay mặt nhà nhập khẩu thanh toán tiền hàng cho nhà xuất khẩu.Dịch vụ nhờ thu nhập khẩu của LaoVietBank đảm bảo quý khách nhận được bộ chứng từ nhanh nhất.

Lợi ích của khách hàng:

- Được tư vấn nghiệp vụ miễn phí, nhằm giảm thiểu rủi ro;

- Các bước đơn giản và cước phí sử dụng thấp so với dich vụ mở L/C;

- Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng;

- Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu;

- An toàn, bảo mật thông tin.

Loại hình nhờ thu:

- Nhờ thu trả ngay D/P (nhờ thu theo hình thức thanh toán giao chứng từ);

- Nhờ thu trả chậm D/A (nhờ thu theo hình thức chấp nhận thanh toán giao chứng từ);

Hồ sơ thực hiện thanh toán:

- Ký và chấp nhận thanh toán (theo mẫu của LaoVietBank);

- Giấy xác nhận nguồn thanh toán (Vốn tự có hay vốn vay của LaoVietBank);

- Giấy tờ yêu cầu thanh toán nhờ thu (theo mẫu của LaoVietBank);

- Bộ chứng từ đòi tiền của ngân hàng nước ngoài;

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ

Số điện thoại:021 244229   số Fax:021 240789