Chủ nhật, 19/05/2024

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Dịch vụ bảo lãnh

1. Các sản phẩm bảo lãnh

      Các sản phẩm Bảo lãnh của LVB có 06 sản phẩm như:

        1. Bảo lãnh dự thầu

        2. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

        3. Bảo lãnh tiền ứng trước

        4. Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm

        5. Bảo lãnh thanh toán

        6. Bảo lãnh đối ứng

2. Lợi ích của dịch vụ thư bảo lãnh mang cho khách hàng:

      -  Khách hàng sẽ giành được sự tin cậy của đối tác vì LVB cũng là một ngân hàng danh tiếng trên địa bàn Lào.

      -  Chủ đầu tư giảm được rủi ro và huy động vốn góp phần nào đó từ nhà thầu.

      -  Đáp ứng được nhu cầu với các sản phẩm bảo lãnh đa dạng, phong phú củaNgân hàng LVB.

      -  Tốc độ nhanh chóng, an toàn, chính xác và bảo mật, vì LVB sử dụng công nghệ Ngân hàng hiện đại và cán bộ chuyên môn cao.

      -  Mức phí rất cạnh tranh so với ngân hàng khác.

      -  Thủ tục đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện.

3. Đối tượng áp dụng:

      -  Các doanh nghiệp Lào và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Lào

      -  Các cá nhân có nhu cầu về dịch vụ này.

4. Đặc điểm và chức năng của thư bảo lãnh.

      -  Loại tiền phát hành BL: LAK, USD, THB,… (phụ thuộc vào nhu cầu cần thiết thực tế)

      -  Thời gian của BL ( phụ thuộc vào Hợp đồng ).

5. Đăng ký hồ sơ:

      Có 03 trường hợp như sau:

      5.1. Trường hợp ký quỹ tiền mặt 100% của giá trị thư bảo lãnh

            -  Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh

            -  Hồ sơ pháp lý gồm có:

                  + Giấy phép HĐKD

                  + Giấy đăng ký kinh doanh

                  + Giấy đăng ký thuế

            -  Hồ sơ bảo lãnh (Các giấy tờ thông báo, hợp đồng liên quan đến từng loại BL)

      5.2. Trường hợp có tài sản đảm bảo:

            - Giấy đề nghịphát hành bảo lãnh

            - Hồ sơ pháp lý gồm có

                  + Giấy phép HĐKD

                  + Giấy đăng ký kinh doanh

                  + Giấy đăng ký thuế

                  + Điều lệ Công ty

                  + Mô hình tổ chức của Công ty

                  + Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, kế toán trưởng (nếu có)

            -  Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (Copy)

            - Các hợp đồng đã thực hiện thi công 02 năm gần nhất (Copy)

            -  Hồ sơ bảo lãnh (Các giấy tờ thông báo, hợp đồng liên quan đến từng loại BL)

            -  Hồ sơ tài sản đảm bảo (Trường hợp sử dụng TSĐB)

      5.3. Trường hợp tín chấp.

            -  Giấy đề nghịphát hành bảo lãnh

            -  Hồ sơ pháp lý gồm có:

                  + Giấy phép HĐKD

                  + Giấy đăng ký kinh doanh

                  + Giấy đăng ký thuế

                  + Điều lệ Công ty

                  + Mô hình tổ chức của Công ty

                  + Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, kế toán trưởng (nếu có)

            -  Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (Copy)

            -  Các hợp đồng đã thực hiện thi công 02 năm gần nhất (Copy)

            -  Hồ sơ bảo lãnh (Các giấy tờ thông báo, hợp đồng liên quan đến từng loại BL)

            -  Ký quỹ tiền mặt 10% - 30% (tùy theo thỏa thuận).