ວັນພະຫັດ, 04/03/2021

.

ຂ່າວສານທະນາຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ

LaoVietBank ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງລະບົບ SMEs ໃນລາວ.
ແຈ້ງການຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມູນອຸປະກອນ ຂອງ LaoVietBank
ແຈ້ງການພັກປີໃໝ່ສາກົນ 2021.
LaoVietBank ຈັດກິດຈະກໍາກິລາມິດຕະພາບ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງການເງິນ.
LaoVietBank ສະໜັບສະໜູນການແຂ່ງຂັນດອກປີກໄກ່ທົ່ວປະເທດ ຊິງຂັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
LaoVietBank ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖືຜ່ານ LVB DigiBank.
LaoVietBank ສະຫນອງການບໍລິການເຕີມເງິນ Top-up ແລະ ການຊໍາລະໃບບິນເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ T Plus.