ວັນອາທິດ, 16/05/2021

.

ຂ່າວສານທະນາຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ

LaoVietBank ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງລະບົບ SMEs ໃນລາວ.