ວັນອາທິດ, 19/05/2024

.

 

ເລກທີ່ 44, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: Hotline: 1440 / 0085621-251418 / 216316 / 214377
Fax: 0085621-212197
ຕະຫຼາດເຊົ້າມໍຕຶກເກົ່າ ຊັ້ນທີ1, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085621-285000
Fax: 0085621-285010
ບ້ານສີໄຄທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085621-513063
Fax: 0085621-513064
ເຮືອນເລກທີ 246, ໜ່ວຍ 20, ບ້ານ ສາລາຄໍາເໜືອ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 0085621-812448
Fax: 0085621-812449
ບ້ານດົງໂດກ, ໜ່ວຍ 2, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085621-771732
Fax: 0085621-771731
ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 00856 21 732445
Fax:
ອາຄານໃໝ່ ໄອເຕັກມໍ ຊັ້ນ1, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 419448
Fax: 419449
ເຮືອນເລກທີ 184/6, ບ້ານ ນາ​ຄຳ, ເມືອງ ​ສີ​ໂຄດ​ຕະ​ບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 021-550635
Fax:
ບ້ານ , ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ:
Fax:
ເລກທີ 04, ບ້ານໂພນແພງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085671-261112-261114
Fax: 0085671-261115
ເສັ້ນທາງເລກທີ່ 76, ບ້ານເທີນ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085661-213470-213473
Fax: 0085661-213474
ຖະໜົນເລກ 7, ບ້ານ ເທີນ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 061-213618
Fax:
ບ້ານວັງໄຮ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 00856 81-3125647
Fax: 0085681-312563
ເລກທີ່ 001, ບ້ານສັນຕິສຸກ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085651-214802
Fax: 0085651-214801
ເລກທີ 178, ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085641-252372-252375
Fax: 0085641-252374
ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ, ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085641-431454
Fax: 0085641-431455
ຮ້ານຄ້າປອດພາສີດາວເຮືອງ, ບ້ານແດນສະຫວັນ, ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໂທລະສັບ: 0085641-660432
Fax: 0085641-660431
ເລກທີ 178, ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໂທລະສັບ: 0085641 - 252814
Fax: 104.7534833
ເສັ້ນທາງເລກທີ່ 13ໃຕ້, ບ້ານໂພນສະອາດ, ກິໂລແມັດທີ່ II, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085631-251480
Fax: 0085631-251479
ບ້ານຈັດສັນຫຼັກ7, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ
ໂທລະສັບ: 0085631-251471
Fax:
ບ້ານໜອງບົວທອງ, ເມືອງບາຈ່ຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງຈຳປາສັກ
ໂທລະສັບ: 0085631-256129
Fax: 0085631-256128
ບ້ານວັດຫຼວງ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງອັດຕາປື, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: 0085636-210052-210054
Fax: 0085636-210054