ວັນອາທິດ, 19/05/2024

.

ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຂອງ​ທ່າ​ນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ຜົນ​

  • ກວດ​ກາ​ຖ້າ​ການ​ສະ​ກົດ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແລ້​ວ​.
  • ລົບ​ບັນ​ດາ​ວົງ​ຢືມ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ຂອງ​ວະ​ລີ​ເພື່ອ​ຄົ້ນ​ຫາ​ແຕ່​ລະ​ຄຳ​ສະ​ເພາະ​, ລົດ​ໃຫຍ່​ສີ​ຂາ​ວ​ ປົກ​ກະ​ຕິ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຫລາຍ​ກວ່າ​"ລົດ​ໃຫຍ່​ສີ​ຂາ​ວ​".
  • ໃຫ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ກຳ​ນົດ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຂໍ້​ສົງ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ​: AND & OR, ຂາ​ວ​ OR ລົດ​ໃຫຍ່​ ປົກ​ກະ​ຕິ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ ລົດ​ໃຫຍ່​ສີ​ຂາ​ວ​.