ວັນອັງຄານ, 21/09/2021

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.814
9.814
9.815 9.851 9.851
VND/LAK   0,4975 0,4976 0,5075 0,5075
CNY/LAK   1.490 1.490 1.520 1.520
THB/LAK   345,16 345,16 347,75 347,75
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
11.212
11.212
11.213 11.297 11.297
AUD/LAK   6.676 6.676 6.810 6.810
CHF/LAK   9.641 9.641 9.834 9.834
GBP/LAK   12.738 12.738 12.993 12.993
JPY/LAK   86,20 86,20 87,92 87,92
CAD/LAK   7.227 7.227 7.372 7.372
SGD/LAK   6.806 6.806 6.942 6.942