ວັນອັງຄານ, 25/06/2019

.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ ຄຳອະທິບາຍ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
    ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ
USD/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
8.640
8.640
8.641 8.658 8.658
VND/LAK   0,3752 0,3753 0,3827 0,3827
CNY/LAK   1.193 1.193 1.217 1.217
THB/LAK   286,55 286,55 288,70 288,70
EUR/LAK - Denomination: 1 - 20
- Denomination: 50 – 100
9.807
9.807
9.808 9.857 9.857
AUD/LAK   5.817 5.817 5.933 5.933
CHF/LAK   8.357 8.357 8.524 8.524
GBP/LAK   10.640 10.640 10.853 10.853
JPY/LAK   78,04 78,04 79,60 79,60
CAD/LAK   6.167 6.167 6.290 6.290
SGD/LAK   5.948 5.948 6.067 6.067