Thứ năm, 23/09/2021

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

LAOVIETBANK TRAO 200 SUẤT QUÀ CHO CÁC HỘ KHÓ KHĂN THUỘC HUYỆN XIÊNG NGÂN VÀ PAK U, TỈNH LUONGPRABANG

LAOVIETBANK TRAO 200 SUẤT QUÀ

CHO CÁC HỘ KHÓ KHĂN THUỘC HUYỆN XIÊNG NGÂN VÀ PAK U, TỈNH LUONGPRABANG

Ngày 29 và 30/3/2016 Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LaoVietBank) thông qua Đoàn Đại biểu Quốc hội nhân dân tỉnh Luangphabang tổ chức trao 200 suất quà cho các hộ nghèo tại hai Huyện Xieng Ngân và Pak U Tỉnh Luangphabang để ăn tết Lào.

(Ông Nguyễn Tuấn Anh – Đại diện LaoVietBank trao tặng 100 Suất quà tại Huyện Xiêng Ngân, Tỉnh Luangphabang)

Thay mặt LaoVietBank, Ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Chi nhánh Luangphabang đã trao cho ông Pheng Khammavong Phó Bí thư, Phó chủ tịch huyện huyện Xiêng Ngân, ông BounTham BolaVong Phó chủ tịch Huyện Pak U và ông Kolakun Phommavong Bí thư Đoàn Quốc hội nhân dân tỉnh Luangphabang tiếp nhận và trao tặng trực tiếp cho các hộ gia đình gặp khó khăn.

“Mặc dù số quà không lớn nhưng đó là tấm lòng của tập thể cán bộ LaoVietBank gửi đến cho những hộ gia đình khó khăn để có một cái Tết đầm ấm, tươm tất hơn” – Ông Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ cảm súc khi trao tặng.

(Ông Phạm Mạnh Hùng – Đại diện LaoVietBank trao tặng quà cho các hộ dân nghèo tại huyện  Huyện Pak U, Tỉnh Luangphabang).

Trong năm 2017, LaoVietBank sẽ tiếp tục phối hợp với Quốc hội, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, sẽ tiếp tục thực hiện triển khai các chương trình trao an sinh xã hội thiết thực cho người dân Lào, đặc biệt người dân vùng sâu vùng xa.