Thứ năm, 23/09/2021

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

LaoVietBank và BIDV tài trợ Tòa án Nhân dân tối cao Khu vực Nam Lào 71,500,000 kíp

      Ngày 20/10/2015 tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao khu vực Nam Lào,  tỉnh Champasak, Quốc hội, LaoVietBank, BIDV đã tổ chức trao tặng tài trợ số tiền 71.500.000 kíp cho Tòa án nhân dân tối cao khu vực Nam Lào để mua sắm nâng cấp trang thiết bị văn phòng gồm bàn ghế thông qua chương trình tài trợ an sinh xã hội của LaoVietBank, BIDV năm 2015.

asxh

      Tham dự Lễ trao tặng, thay mặt Quốc hội có Giáo sư Phon-thếp Phôn-xể-na – Thường trực quốc hội, Chủ tịch Ủy ban văn hóa xã hội, đại biểu quốc hội khu vực bầu cử số 15; Đ/c Xổm-phít Xin-nạ-chắc – Chánh án toàn án nhân dân tối cao khu vực Nam Lào; Đại diện LaoVietBank, BIDV và một số lãnh đạo cán bộ Tòa án nhân dân tối cao khu vực Nam Lào. Việc trang bị mới các trang thiết bị văn phòng thiết yếu nêu trên nhằm nâng cao cơ sở vật chất, cải thiện môi trường làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xét xử.

      Chương trình trao an sinh xã hội lần này được tiến hành theo chương trình LaoVietBank, BIDV tài trợ 300.000 USD trong 02 năm và đây là năm thứ 02 để thông qua Quốc hội triển khai kế hoạch trao tặng an sinh xã hội cho các cơ quan, bệnh viện, giúp đỡ người nghèo, cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân Lào trên cả nước.

Trước đó, Quốc hội và LaoVietBank, BIDV đã triển khai trao tặng an sinh xã hội cho người dân Lào với một số công trình nổi bật như: Tài trợ xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước sạch cho huyện bản Bò-na-nọi, huyện Bò-ten và tài trợ mái tôn lợp nhà cho hơn 30 hộ dân bản Đon-xay, huyện Xiêng-hon, tỉnh Xay-nha-bu-ly; tài trợ máy móc thiết bị y tế cho bệnh việc huyện Nỏng-het, tỉnh Xiêng Khoảng… Đây là những dự án trao tặng an sinh xã hội hết sức thiết thực, kịp thời đáp ứng những nhu cầu thiết yếu góp phần nâng cao, cải thiện đời sống sinh hoạt cho người dân vùng khó khăn.

LaoVietBank