ວັນພຸດ, 16/10/2019

.

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ BIDV ຢູ່ ລາວ