ວັນອາທິດ, 19/05/2024

.

ທຫລ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ ຕ້ານການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 750/ກຄທ, ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2021. ເລື່ອງ: ໃຫ້ເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 233/ຫກ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2021 ໂດຍຜ່ານທາງເວັບໄຊ ເພື່ອເປັນອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງໃນການໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກົນອຸບາຍທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ກໍ່ຄືບັນດາລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວ, ບໍ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີ ແລະ ບໍ່ຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ກົນອຸບາຍທາງດ້ານການເງິນຂອງກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນລາຍລະອຽດແຈ້ງການ ສາມາດອ່ານໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດລາຍລະອຽດແຈ້ງການ ໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Dowload file here: