ວັນອາທິດ, 19/05/2024

.

LaoVietBank ເຊັນສັນຍາສະໜອງເງິນກູ້ຄໍ້າປະກັນດ້ວຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມ ສາຂາຈໍາປາສັກ.

ໃນວັນທີ 17/12/2021 ຜ່ານມາ, ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - ຫວຽດ ຈໍາກັດ (LaoVietBank) ສາຂາຈໍາປາສັກ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ເງິນກູ້ຄໍ້າປະກັນດ້ວຍເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ສາຂາ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ. ຕາງໜ້າ LaoVietBank, ໂດຍ ທ່ານ ຮ່ວາງ ຮາ, ຫົວໜ້າສາຂາຈໍາປາສັກ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄໍາຫຼ້າ ອຸດົມສັກ, ຫົວໜ້າ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ສາຂາ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ; ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້, ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການບໍລິການຂອງLaoVietBank ໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ສາຂາ ຈໍາປາສັກ ດ້ວຍເອົາເງິນເດືອນຄໍ້າປະກັນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍນໍາໃຊ້ເງິນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄົບຄົວ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດປະຈໍາວັນ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທັງສອງຝ່າຍທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ.

LaoVietBank t chc L ký kết hp tác cung cp dch v cho vay tín chp lýõng cho Công ty Lao Telecom đi chúng Tnh Champasak.

-------------

Ngày 17/12/2021 va qua, Ngân hàng liên doanh Lào-Vit Chi nhánh Champasak T chc l ký kết hp tác cung cp dch v cho vay tín chp lýõng cho cán b Công ty Lao Telecom đi chúng Tnh Champasak.

Tham d l ký kết hp tác phía LaoVietBank bi Ông Hoàng Hà, Giám đc chi nhánh Champasak và Bà Khamlar OUDOMSACK, Giám đc Công ty Lao Telecom đi chúng Tnh Champasak, cùng toàn th cán b nhân viên ca hai bên cùng chng kiến.

Mc đích chính ca L ký kết hp tác ln này nhm to điu kin thun li trong vic s dng các dch v toàn din ca LaoVietBank cho Công ty Lao Telecom đi chúng Tnh Champasak ðýc tiếp cn vn vay, có ngay ngun tài chính, phc hi hot đng kinh doanh, sn xut ca mình, đáp ng toàn din các nhu cu vn kinh doanh ca h và gia đình

--------------------------

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - ຫວຽດ ຈໍາກັດ

ຂົວຕໍ່ແຫ່ງຜົນສໍາເລັດ

Hotline: 1440

LaoVietBank

www.laovietbank.com.la