ວັນພຸດ, 27/05/2020

.

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ 20 ປີ ຂົວຕໍ່ແຫ່ງຜົນສໍາເລັດ - Video