Thứ tư, 15/07/2020

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tìm Kiếm Tài Sản

Bất động sản

ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃບຕາດິນເລກທີ 0167, ເນື້ອທີດິນ 3,793 ຕາແມັດ
Giá khởi điểm : 1,303,000 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ດົງຄວາຍ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃບຕາດິນເລກທີ 0779, ເນື້ອທີດິນ 5,916 ຕາແມັດ
Giá khởi điểm : 87,782 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຊຽງຢືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ດິນຕິດກັບທະນາຄານການຄ້າມະຫາຊົນສຳນັກງານໃຫຍ່) ໃບຕາດິນເລກທີ 0240,ເນື້ອທີດິນ 1,619 ຕາແມັດ
Giá khởi điểm : 10,047,500 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໜອງບົວທອງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ດິນຕິດທາງ13ໃຕ້ມີສອງຕອນຕິດກັນ) ໃບຕາດິນເລກທີ 422 ແລະ 423, ເນຶ້ອທີດິນ 261,804 ຕາແມັດ
Giá khởi điểm : 3,141,640 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນສົມບູນ, ເມືອງ ສີໂຄດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃບຕາດິເລກທີ 0505, ເນື້ອທີດິນ 24,502 ຕາແມັດ
Giá khởi điểm : 808,556 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໜອງໄຮ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດິນປຸກສ້າງຕິດທາງໃຫຍ່ທາງT5, ໃບຕາເລກທີ 1338, ເນື້ອທີດິນ 3,211 ຕາແມັດ
Giá khởi điểm : 1,502,500 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢຼ່ບ້ານ ວຽງຄຳ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃບຕາດິນເລກທີ 1254 ເນື້ອທີດິນ 1,109 ແມັດກາເລ້
Giá khởi điểm : 41,587 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໜອງປິງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃບຕາດິເລກທີ 917 ເນື້ອທີ 11,616 ແມັດກາເລ້
Giá khởi điểm : 1,916,640 USD
ຕອນດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາໄຫ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃບຕາດິນເລກທີ 587, ເນື້ອທີດິນ 47,177 ແມັດກາເລ້
Giá khởi điểm : 3,213,723 USD