Thứ hai, 12/04/2021

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

 

Làng: Hatsady, Huyện: Chanthabuly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Hatsady, Huyện: Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Sailom, Huyện: Chanthabuly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Sykhai, Huyện: Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Chommany, Huyện: Saysettha, Thủ đô Viêng Chăn
Lang: Chomphet, Huyện: Sisattanak, Thủ đô Viêng Chăn
Lang: Khamhung, Huyện: Xaythany, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Dongphosy, Huyện: Hatsaiphong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Sythan, Huyện: Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Saphangmuc, Huyện: Xaythanee, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Hongke, Huyện: Saysettha, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Watchan, Huyện: Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Xiengyeun, Huyện: Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Sythan, Huyện: Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Donnoun, Huyện: Xaythany, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Phonxay, Huyện: Xaysettha, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Savang, Huyện Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Phonpapa, Huyện: Xaysetha, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Phonthun, Huyện Xaysetha, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Nongheo, Huyện: Hatsaiphong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Sailom, Huyện: Chanthabuly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Nongtha, Huyện: Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Hatxaikhao, Huyện: Hatxaiphong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Nahay, Huyện: Hatxaiphong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Saphanthongta, Huyện: Sisattanak, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Salakham, Huyện: Hatxayphong, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Haisok Huyện: Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Hatsady, Huyện: Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn
Làng: Phonpheng, Huyện: Louangprabang, Tỉnh: Louangphabang
Làng: Vatnong, Huyện: Luangprabang, Tỉnh: Luangprabang
Làng: Nongkham, Huyện: Luangprabang, Tỉnh: Luangprabang
Làng: Naviengkham, Huyện: Luangprabang, Tỉnh: Luangprabang
Làng: Sanghay, Huyện: Luangprabang, Tỉnh: Luangprabang
Làng: Phonmixay, Huyện: Pek, Tỉnh: Xiengkhoang
Làng: Phonsavang, Huyện: Pek, Tỉnh: Xiengkhoang
Làng: Phouvieng, Huyện: Phukoud, Tỉnh: Xiengkhoang