Chủ nhật, 19/05/2024

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

 

Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Shopping mall cũ, Quận Chăn Thạ Bu Ly, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào
Số điện thoại: 0085621-285000
Fax: 0085621-285010
Địa chỉ: Bản Sy khay, huyện Si Khột Tạ Bong , Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào
Số điện thoại: 0085621-513063
Fax: 0085621-513064
bản Dong Dok, tổ 2, huyện Saythany, Thủ đô Viengchan, CHDCND Lào
Số điện thoại: 0085621-771732
Fax: 0085621-771731
bản Xaysavang, huyện Saythany, Thủ đô Viengchan, CHDCND Lào
Số điện thoại: 00856 21 732445
Fax:
Số 44 Đại lộ Lanexang, Bản Hat Sa Đy, Quận Chăn Thạ Bu Ly, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào
Số điện thoại: Hotline: 1440 / 0085621-251418 / 216316 / 214377
Fax: 0085621-212197
Địa chỉ: bản Salakham, huyện Hạt Xai Phong, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.
Số điện thoại: 0085621-812448
Fax: 0085621-812449
Tầng 1 tòa nhà ITECC mới, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.
Số điện thoại: 021-419448
Fax: 021-419449
Bản , Huyện Pạk Săn, Tỉnh Bo li khăm xay, CHDCND Lào.
Số điện thoại:
Fax:
Bản Na Kham, Huyện Sỉ khốt tạ bóng, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.
Số điện thoại: 021-550635
Fax:
Địa chỉ: Số 04, bản Phôn Pheng, Thành phố Luổng Pha Bang, tỉnh Luổng Pha Bang, CHDCND Lào
Số điện thoại: 0085671-261112-261114
Fax: 0085671-261115
Đường 76, bản Thơn, huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào
Số điện thoại: 0085661-213470-213473
Fax: 0085661-213474
ường số 7, Bản Tern, Huyện Paek, Tỉnh Xiengkhoang.
Số điện thoại: 061 213618
Fax:
bản Vang hay, huyện Xay, tỉnh Oudomxay, CHDCND Lào
Số điện thoại: 00856 81-3125647
Fax: 0085681-312563
Địa chỉ: Số 001, bản Sẳn Ty Súc, huyện Thà Khẹc, Tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào
Số điện thoại: 0085651-214802
Fax: 0085651-214801
Địa chỉ: Số 178 Đường Si Sạ Vàng Vông, bản Lắt Tạ Nạ Lăng Sý, huyện Kay Sỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, CHDCND Lào
Số điện thoại: 0085641-252372-252375
Fax: 0085641-252374
bản Xaiyamoungkhun, huyện Outhoumphone, tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, CHDCND Lào
Số điện thoại: 0085641-431454
Fax: 0085641-431455
Địa chỉ: Cửa hàng miễn thuế Daohueng, Bản Densavan, Huyện Sepon, Tỉnh Savannakhet.
Số điện thoại:
Fax: 0085641 - 431455
Số 178, Đường Sisavangvong, Bản Lattanalangsy, huyện Kai sone, tỉnh Savannakhet.
Số điện thoại: 041 252814
Fax: 041 252814
Đường 13 Nam, bản Phôn Sạ Ạt, cây số thứ 02, Thành phố Pạc Sê, tính Chăm Pa Sắc, CHDCND Lào
Số điện thoại: 0085631-251480
Fax: 0085631-251479
Địa chỉ: Siêu thị SCS, Km7 đường Xaladongkhieu, Huyện Bachieng, Tỉnh Champasak.
Số điện thoại: 031 251471
Fax:
Ban Nong Boua Thong, huyện Ba chieng cha leun souk, tỉnh Champasack.
Số điện thoại: 031256129
Fax: 031 256128
bản Vắt Luổng, huyện Sạ Mắc Khi Xay, tỉnh Attapue, CHDCND Lào
Số điện thoại: 0085636-210052-210054
Fax: 0085636-210054