ວັນເສົາ, 19/09/2020

.

ຂ່າວແລະເຫດການ

ນັບແຕ່ວັນທີ 01/02/2018 LaoVietBank ໄດ້ເປີດບໍລິການ LaoVietBank QR Pay
ແຈ້ງການ ເຊີນປະມູນ : ຍົກສູງລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ
ຂ່າວດີ ຂ່າວດີ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຊາດ 02 ທັນວາ ຄົບຮອບ 42 ປີ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ໄດ້ມີໂປຮໂມຊັນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້ານັ້ນກໍ່ຄື
ແຈ້ງການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ : "ຈັດຊື້ບໍລິການບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ສະໜອງອຸປະກອນປ່ຽນ ແທນໃຫ້ແກ່ຕູ້ເອທີເອັມ 15 ຕູ້ລຸ້ນ NCR SelfSevr 22 ນຳໃຊ້ໃນປີ 2016"
ປັດຈຸບັນມີລະຫັດແບບໃຫ່ມ ໃນລະບົບ Android, ເອີ້ນວ່າ Red Alert 2.0 ກຳລັງໂຈມຕີເອົາຂໍ້ມູນແລະສິດໃນການກວດສອບບັນຊີ ຂອງຜູ້ໃຊ້ ສຳລັບບັນດາ ໂປຣແກຣມນຳໃຊ້ ທະນາຄານອອນລາຍ
ການບບໍລິການໜຶ່ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດປະຕິບັດທຸລະກຳຝາກເງິນ ແລະ ປິດບັນຊີເງິນຝາກອອນລາຍຜ່ານລະບົບ LaoVietBank Digital Banking