ວັນອາທິດ, 19/05/2024

.

 

ບ້ານ : ໂພນໄຊ, ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ຫັດສະດີ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ຫັດສະດີ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ສາຍລົມ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ສີໄຄ, ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ຈອມມະນີ, ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ຈອມເພັດ, ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງ: ໄຊທານີ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ທ່ານາແລ້ງ, ເມືອງ: ຫາດຊາຍຟອງ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ດອນໜູນ, ເມືອງ: ໄຊທານີ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ສີຖານີ, ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ຊຽງຍືນ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ: ນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ຮ່ອງແກ, ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ສະພັງເມິກ, ເມືອງ: ໄຊທານີ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ສີຖານີ, ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ວັດຈັນ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຮງກາຍຍາສີນ, ບ້ານ ສະຫ່ວາງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ ໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ໜອງແຮ້ວ, ເມືອງ: ຫາດຊາຍຟອງ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ: ສາຍລົມ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ ໜອງທາ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ: ຫາດຊາຍຂາວ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ນາໄຫ, ເມືອງ: ຫາດຊາຍຟອງ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ບ້ານສະພານທອງໃຕ້, ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ :ສາລາຄໍາເໜືອ, ເມືອງ: ຫາດຊາຍຟອງ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ນາຄໍາ, ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ຫັດສະດີ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ໂພນຕ້ອງ , ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ດອນກວຍ , ເມືອງ: ສີສັກຕະນາກ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ໜອງໜ່ຽງ , ເມືອງ: ໄຊທານີ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ທົ່ງປົ່ງ , ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານ : ໂພນແພງ, ເມືອງ: ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ
ບ້ານ ວັດນອງ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ບ້ານ ໜອງຄຳ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ບ້ານ ນາວຽງຄຳ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ບ້ານ ສ້າງໄຫ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ບ້ານ: ສົມສະນຸກ , ເມືອງ: ປາກອູ, ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ
ບ້ານ : ໂພນມີໄຊ, ເມືອງ: ແປກ, ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ
ບ້ານ : ໂພນສະຫວັນ, ເມືອງ: ແປກ, ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ
ບ້ານພູວຽງ, ເມືອງ ພູກູດ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ບ້ານ ໂພນງາມໃຕ້, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ບ້ານ ນ້ຳຫງຳ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ບ້ານ : ນາມອນລາດຄ້າຍ, ເມືອງ: ຜາໄຊ, ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ
ບ້ານ : ໂພນມີໄຊ, ເມືອງ: ແປກ, ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ
ບ້ານ : ວັງໄຮ, ເມືອງ: ໄຊ, ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ
ບ້ານ : ແຟນ, ເມືອງ: ໄຊ, ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ
ບ້ານ : ສັນຕິສຸກ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ບ້ານ ສັນຕິສຸກ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
ບ້ານ ທ່າແຂກກາງ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
ບ້ານ ຈອມທອງ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
ບ້ານ : ໄຊຍະມຸງຄຸນ, ເມືອງ: ອຸທຸມພອນ, ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ
ບ້ານ : ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ: ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ
ບ້ານ : ລັດຕະນະລັງສີໃຕ້, ເມືອງ: ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ
ບ້ານ ດົງດຳດວນ, ເມືອງ ໄກສອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ບ້ານ ທ່າແຮ່, ເມືອງ ໄກສອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ບ້ານ : ຕັງຈະເລີນ, ເມືອງ: ປາກເຊ, ແຂວງ: ຈຳປາສັກ
ບ້ານ : ຫຼັກ 8 ໃຕ້, ເມືອງ: ບາຈ່ຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງ: ຈຳປາສັກ
ບ້ານ : ໂພນສະອາດ, ເມືອງ: ປາກເຊ, ແຂວງ: ຈຳປາສັກ
ບ້ານ : ຫຼັກເມືອງ, ເມືອງ: ປາກເຊ, ແຂວງ: ຈຳປາສັກ
ບ້ານ ຈັດສັນ ຫຼັກ 7, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ບ້ານ ຫ້ວຍຍາງຄຳ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ບ້ານ: ຫຼັກເມືອງ , ເມືອງ: ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ: ຈຳປາສັກ
ບ້ານ : ວັດຫຼວງ, ເມືອງ: ສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງ: ອັດຕະປື
ບ້ານ ນາເຊືອກ, ເມືອງ ພູວົງ ແຂວງ ອັດຕະປື
ບ້ານ : ຝັ່ງແດງ , ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ: ອັດຕະປື