Thứ tư, 13/12/2017

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
USD  8,288 8,325
VND  0.3669 0.3742
CNY 1,230 1,254
THB 254.58 256.48
EUR 9,693 9,742
AUD 6,072 6,194
CHF 7,901 8,059
GBP 10,771 11,987
JPY 70.94 72.36
CAD 6,066 6,187
SGD 5,728 5,842

Kỳ hạn

LAK  (%/năm)

USD  (%/năm)

THB  (%/năm)

1 tháng

3.20

2.30

1.50

2 tháng

3.20

2.50

1.75

3 tháng

3.20

3.50

3.00

4 tháng

4.02

3.55

3.25

5 tháng

4.02

3.60

3.35

6 tháng

4.02

3.65

3.50

7 tháng

5.72

3.85

3.60

8 tháng

5.72

4.00

3.75

9 tháng

5.72

4.25

4.00

10 tháng

5.72

4.50

4.00

11 tháng

5.72

4.80

4.00

12 tháng

5.72

5.00

4.00

13 tháng

6.83

5.10

4.25

15 tháng

6.83

5.30

4.25

18 tháng

6.84

5.40

4.25

24 tháng

6.84

5.80

4.50

25 tháng

6.84

5.90

-

36 tháng

6.90

6.00

4.50

48 tháng

6.97

-

-

60 tháng

7.04

-

-