Thứ năm, 19/10/2017

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Ngoại Tệ Mua Vào Bán ra
USD  8,283 8,320
VND  0.3674 0.3747
THB 251.70 253.59
EUR  9,741 9,789
AUD  6,312 6,438
CHF  7,992 8,152
GBP  10,675 10,889
JPY 71.54 72.97
CAD  6,268 6,393
SGD  5,704 5,818
CNY  1,219 1,243

 

Kỳ hạn

LAK  (%/năm)

USD  (%/năm)

THB  (%/năm)

1 tháng

3.20

2.30

1.50

2 tháng

3.20

2.50

1.75

3 tháng

3.20

3.50

3.00

4 tháng

4.02

3.55

3.25

5 tháng

4.02

3.60

3.35

6 tháng

4.02

3.65

3.50

7 tháng

5.72

3.85

3.60

8 tháng

5.72

4.00

3.75

9 tháng

5.72

4.25

4.00

10 tháng

5.72

4.50

4.00

11 tháng

5.72

4.80

4.00

12 tháng

5.72

5.00

4.00

13 tháng

6.83

5.10

4.25

15 tháng

6.83

5.30

4.25

18 tháng

6.84

5.40

4.25

24 tháng

6.84

5.80

4.50

25 tháng

6.84

5.90

-

36 tháng

6.90

6.00

4.50

48 tháng

6.97

-

-

60 tháng

7.04

-

-