Thứ bảy, 30/07/2016

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Ngoại Tệ Mua Vào Bán ra
USD  8,084 8,117
VND  0.3625 0.3697
THB 232.80 234.54
EUR  8,912 8,956
AUD  5,884 6,001
CHF  7,780 7,936
GBP  10,385 10,593
JPY 75.32 76.83
CAD  5,770 5,886
SGD  5,561 5,672
CNY  1,119 1,141

Kỳ hạn

LAK  (%/năm)

USD  (%/năm)

THB  (%/năm)

1 tháng

3.34

2.00

1.50

2 tháng

3.34

2.50

1.75

3 tháng

3.34

3.75

3.00

4 tháng

4.22

3.80

3.25

5 tháng

4.22

3.85

3.35

6 tháng

4.22

4.00

3.50

7 tháng

6.13

4.10

3.60

8 tháng

6.13

4.25

3.75

9 tháng

6.13

4.35

4.00

10 tháng

6.13

4.50

4.00

11 tháng

6.13

4.75

4.00

12 tháng

6.13

5.00

4.00

13 tháng

8.63

5.00

4.25

15 tháng

8.63

5.25

4.25

18 tháng

8.63

5.50

4.25

24 tháng

8.63

5.75

4.50

36 tháng

9.54

6.00

4.50