Thứ bảy, 27/08/2016

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Ngoại Tệ Mua Vào Bán ra
USD  8,070 8,108
VND  0.3619 0.3692
THB 235.25 237.00
EUR  9,067 9,112
AUD  5,953 6,073
CHF  8,112 8,274
GBP  10,386 10,594
JPY 78.53 80.10
CAD  6,039 6,160
SGD  5,715 5,829
CNY  1,161 1,184

Kỳ hạn

LAK  (%/năm)

USD  (%/năm)

THB  (%/năm)

1 tháng

3.34

2.00

1.50

2 tháng

3.34

2.50

1.75

3 tháng

3.34

3.75

3.00

4 tháng

4.22

3.80

3.25

5 tháng

4.22

3.85

3.35

6 tháng

4.22

4.00

3.50

7 tháng

6.13

4.10

3.60

8 tháng

6.13

4.25

3.75

9 tháng

6.13

4.35

4.00

10 tháng

6.13

4.50

4.00

11 tháng

6.13

4.75

4.00

12 tháng

6.13

5.00

4.00

13 tháng

8.63

5.00

4.25

15 tháng

8.63

5.25

4.25

18 tháng

8.63

5.50

4.25

24 tháng

8.63

5.75

4.50

36 tháng

9.54

6.00

4.50