Chủ nhật, 20/08/2017

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Ngoại Tệ Mua Vào Bán ra
USD  8,271 8,308
VND  0.3714 0.3788
THB 250.54 252.41
EUR  9,564 9,612
AUD  6,328 6,455
CHF  8,134 8,297
GBP  10,378 10,586
JPY 73.94 75.42
CAD  6,152 6,275
SGD  5,654 5,767
CNY  1,202 1,226

 

Kỳ hạn

LAK  (%/năm)

USD  (%/năm)

THB  (%/năm)

1 tháng

3.20

2.30

1.50

2 tháng

3.20

2.50

1.75

3 tháng

3.20

3.50

3.00

4 tháng

4.02

3.55

3.25

5 tháng

4.02

3.60

3.35

6 tháng

4.02

3.65

3.50

7 tháng

5.72

3.85

3.60

8 tháng

5.72

4.00

3.75

9 tháng

5.72

4.25

4.00

10 tháng

5.72

4.50

4.00

11 tháng

5.72

4.80

4.00

12 tháng

5.72

5.00

4.00

13 tháng

6.83

5.10

4.25

15 tháng

6.83

5.30

4.25

18 tháng

6.84

5.40

4.25

24 tháng

6.84

5.80

4.50

25 tháng

6.84

5.90

-

36 tháng

6.90

6.00

4.50

48 tháng

6.97

-

-

60 tháng

7.04

-

-