Thứ sáu, 21/01/2022

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Cho vay mua xe ô tô

 1. Đối tượng khách hàng vay vốn:

Đối tượng khách hàng có nhu cầu vay mua xe ô tô để phục vụ trong gia đình

 1. Thời gian cho vay:

Thời gian cho vay tối đa 05 năm hoặc 60 tháng.

 1. Loại tín dụng cho vay:

Cho vay theo món.

 1. Hạn mức cho vay:

Giới hạn cho vay được phế duyết tối đa 400,000,000 LAK (Bốn trăm triệu Kíp) hoặc tuy thuộc vào nhu cầu thực tế của từng trường hợp và theo xem xét tín dụng của ngân hàng, căn cứ theo quy định hiện hành của LaoVietBank.

 1. Loại tiền tệ cho vay:

            Loại tiền cho vay: đồng tiền kíp (LAK).

 1. Lãi suất cho vay:

Lãi suất cho vay 08%/năm hoặc tương đương 0,66%/tháng trong thời gian 01 năm đầu, đối với năm thứ 02 áp dụng lãi suất tiền vay có điều chỉnh  bằng lãi suất tiền vay của LaoVietBank, ban hành áp dụng trong thời điểm điều chỉnh 06 tháng/1 lần.

 1. Phương thức trả nợ:
 • Tiền lãi trả hàng tháng.
 • Tiền gốc trả hàng tháng hoặc quý.
 • Lãi tính theo số ngày sử dụng tiền vay thực tế.
 • Khách hàng có thể thanh toán hết nợ trước hạn hoặc một phần trước hạn và không tính phí lãi suất còn lại.
 1. Tài sản đảm bảo:
 •  Thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay là xe ô tô thanh toán trước 50% của giá trị xe, biền xe đứng tên khách hàng, nhưng khách hàng phải mua bảo hiểm vật chất xe (bảo hiểm tất cả vật chất xe) trong suất thời gian vay vốn.
 • Thế chấp bằng tài sản khác là quyền sử dụng đất thanh toán trước 10% của giá trị xe, biền xe đứng tên khách hàng và giao biền xe chính cho khách hàng.
 1. Hồ sơ vay vốn:
 • Hồ sơ pháp lý: chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, giấy nhận cư trú, giấy yếu lý lịch.
 • Hồ sơ tài chính.

+ Cán bộ nhân viên: giấy xác nhận lương, hợp đồng lao động và/hoặc chứng từ tài khoản (Satement Account).

+ Cá nhân khác: Giấy dăng ký kinh doanh, giấp phép hoạt đồng kinh doanh, giấy nộp thuế, giấy thanh toán thu – chi hàng tháng.

 • Hồ sơ khác: giấy xác nhận giá trị xe ô tô, hòa đơn mua bán hoặc giấy đạt cọc xe.
 1.  Thời gian làm thủ tục:

Khách hàng sẽ biết ngay trong 05 ngày, sau khi khách hàng cung cấp thông tin và giao các hồ sở cho ngân hàng đẩy đủ.

 

Liên hệ trực tiếp:

Ngân hàng Liên doanh LaoViet- Hội sở chính, Phòng quan hệ khách hàng cá nhân:

Số điện thoại: 021 251418-(241).