Thứ sáu, 21/01/2022

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Cho vay đầu tư dự án

       Đây là một khoản vay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc hình thành một tài sản cố định hoặc tài sản bất động sản như đầu tư ban đầu, dự án mở rộng đầu tư, đầu tư cho đổi mới công nghệ kinh doanh-sản xuất, vv

Đối tượng khách hàng:

       Tất cả các công ty đã được thành lập, tổ chức và hoạt động theo pháp luật của Lào.

Đặc điểm:

       - Đối tượng cho vay: tất cả các chi phí của dự án;

       - Loại tiền cho vay: LAK, USD, THB;

       - Thời hạn cho vay: tối đa 20 năm (tùy theo khả năng trả nợ thực tế của dự án);

       - Lãi suất: theo tỷ lệ xác định bởi BaoVietBank cho từng thời kỳ;

       - Phương thức cho vay: cho vay trong tổng.

Lợi ích:

       - Đáp ứng các nhu cầu vốn trung và dài hạn cần thiết cho đầu tư ban đầu, và dự án mở rộng đầu tư;

       - Cho vay dài hạn, linh hoạt; và ngày đáo hạn hợp lý;

       - Lãi suất linh hoạt, hợp lý và cạnh tranh;

       - Khoản vay được có thể được rút ra nhiều lần theo các giai đoạn của dự án;

       - Hồ sơ vay vốn đơn giản và ngắn;

Điều kiện vay vốn:

       - Có đầy đủ khả năng pháp lý.

       - Mục đích sử dụng khoản vay hợp pháp.

       - Có đủ khả năng tài chính cho việc trả nợ.

       - Có một kế hoạch kinh doanh hiệu quả và khả thi.

Hồ sơ vay vốn:

       - Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của LaoVietBank).

       - Một hồ sơ tài liệu hợp pháp của công ty (bao gồm cả hồ sơ tài liệu hợp pháp của người đại diện khi cho vay);

       - Hồ sơ về tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

       - Hồ sơ về dự án được đầu tư.

       - Hồ sơ về đảm bảo tiền vay.