Thứ năm, 23/09/2021

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường

      Tiền gửi có kỳ hạn là tiền gửi mà người gửi tiền chỉ có thể rút tiền sau một kỳ hạn gửi tiền nhất định theo thoả thuận với tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm.

Lợi ích dành cho khách hàng:

      - Đa dạng về kỳ hạn, đa dạng về loại tiền gửi và linh hoạt nhất.

      - Được hưởng lãi suất tiền gửi tiết kiệm niêm yết tại LaoVietBank;

      - Khách hàng có thể rút tiền tại bất kỳ điểm giao dịch nào của LaoVietBank.

      - Được bảo hiểm tiền gửi.

      - Khách hàng có thể sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi tiết kiệm để thế chấp, cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng;

      - Khách hàng có thể chuyển nhượng tài khoản tiền gửi tiết kiệm.

Đặc điểm sản phẩm:

      - Loại tiền gửi: LAK, USD, THB.

      - Số dư tối thiểu 500,000 LAK, 100 USD, 2000 THB.

      - Kỳ hạn 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 24, 36, 48, 60 tháng.

      - Lãi suất cố định trong suốt thời gian gửi; Tiền lãi được tính hàng ngày và trả định kỳ hàng tháng, quí, năm theo yêu cầu cụ thể của từng sản phẩm.

      - Phương thức trả lãi; 3 phương thức: trả lãi định kỳ hàng tháng, quí, năm theo yêu cầu cụ thể của từng sản phẩm.

      - Quay vòng: Khi đáo hạn, nếu khách hàng không đến lĩnh, ngân hàng sẽ chủ động nhập lãi vào gốc và quay vòng thêm một kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu của chính sản phẩm và áp dụng mức lãi suất qui định tại thời điểm quay vòng (không áp dụng với hình thức trả lãi trước);

Điều kiện đăng ký:

      - Cá nhân là công dân Lào, Cá nhân người nước ngoài có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự.

      - Đối tượng mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ là Cá nhân người cư trú.

Hồ sơ đăng ký:

      - Mở tài khoản: Giấy yêu cầu gửi tiền theo mẫu; giấy tờ chứng minh nhân thân.

      - Rút tiền từ tài khoản: Giấy yêu cầu rút tiền gửi có kỳ hạn; Xuất trình Giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn/ Thẻ tiết kiệm, giấy tờ chứng minh nhân thân đã đăng ký với LaoVietBank.